CENTRET FÖR CIRKULÄR EKONOMI

Framtiden är cirkular

Centret för cirkulär ekonomi är ett högskolebaserat kompetenscentrum för cirkulär ekonomi, som hjälper dig att lyckas med den gröna omställningen. Den cirkulära ekonomin är ett ekonomiskt tillvägagångssätt som ger ekonomiskt välstånd inom planetens bärkraft. Den cirkulära ekonomin utnyttjar effektivt resurser och digitalisering genom att omvandla strukturerna och verksamhetsmodellerna i samhället som helhet.

Kolla in våra verktyg

Här hittar du våra mest praktiska verktyg som hjälper dig med ditt företag vid förnyelse.

Kommande utbildningar

Bekanta dig med våra utbildningar.

Exempel på cirkulär ekonomi

Se hur andra har lyckats.

Experttjänsterna för Circular Economy Academy

Läs mer om experttjänster här

Behöver du hjälp?

Våra experter hjälper dig att komma igång.

Tillväxt från den cirkulära ekonomin

Visste du att affärsmodeller för cirkulär ekonomi kan öka affärsintäkter upp till sju gånger jämfört med traditionella affärsmodeller? Hållbar utveckling är ett snabbt växande område och en konkurrensfördel som bör antas så snart som möjligt.

Detta är också cirkulär ekonomi

Paineilmakin on kiertotaloutta

Tryckluft som tjänst

Vanhoista paristoista voi valmistaa lannoitetta.

Gödsel från använda radiatorer

Återtillverkade växellådor

Jätteistä voi valmistaa muovi.

Plast från alger och
från deponiavfall

trender inom cirkulär ekonomi
trender inom cirkulär ekonomi styr marknaden och påverkar produktefterfrågan och rörlighet.
Läs mer
Konsumenterna efterfrågar mer miljövänliga produkter
I en Accenture-undersökning från år 2019 med mer än 6 000 respondenter sade 81 pro-cent att de skulle köpa grönare produkter i framtiden. "Fler och fler konsumenter är villiga att betala mer för grönare produkter, vilket förstärker behovet av att företagen ökar sitt engagemang för gröna affärer", säger Jessica Lang på Accenture.
Ytterligare information
Ansvarsfulla investeringar
Investerare uppmärksammar i allt högre grad de sociala och miljömässiga konsekvenser-na av ett företags verksamhet. De 700 investerarorganisationer som deltar i det globala initiativet Climate Action 100+ har till exempel en inverkan på företag som står för mer än 80 % av de globala industriutsläppen. Tack vare påtryckningar från investerarna har 52 % av de företag som omfattas åtagit sig att uppnå mål om nollutsläpp. Trenden är likartad när det gäller finländska finansieringskällor. Målen för hållbar utveckling bedöms ofta som ett villkor för att få finansiering.
Ytterligare information
Utveckling av teknik som möjliggör övergången till en cirkulär ekonomi
En allt större del av finansieringen av finländska startup företag och tillväxtföretag inriktas på utveckling av hållbar teknologi. Ny teknologi uppstår ständigt och befintlig vidareutveck-las.
Ytterligare information
Ökad reglering för hållbar utveckling
Det europeiska programmet gröna given (eng. Green Deal) främjar resurseffektivitet och övergången till en ren cirkulär ekonomi. Den gröna given använder sig av en rad styrnings- och utvecklingsverktyg, reglering, standardisering, investeringar och innovation samt inter-nationellt samarbete för att uppnå EU:s klimatmål. EU strävar efter att omvandla sitt eko-nomiska landskap för att säkerställa en hållbar framtid.
Ytterligare information
Klimatförändring
Europeiska unionen har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 45 procent till år 2030. För att uppnå dessa mål uppdaterar EU sin lagstiftning för att styra näringslivet mot en cirkulär ekonomi.
Ytterligare information
Previous slide
Next slide

Följ oss på

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu