Kiertotalousakatemian logo

UTBILDNING

Framtiden är cirkulär

Yrkeshögskolor erbjuder företagsutbildning och öppna yrkeshögskoleskurser. Genom examenskurser kan en specialist utveckla en bredare kompetens inom cirkulär ekonomi, som ofta är kopplad till en annan specialistkompetens.

Opintojakson nimiAlkaaLoppuuIlmoittautuminenLinkki opintojaksokuvauksen sivulle
Kiertotalous ja ilmasto liiketoimintamahdollisuutena Online8/21/202310/13/20236/7/2023 9:00 - 8/14/2023 15:00 Tutustu kurssiin
Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen Online10/23/202312/15/20236/7/2023 9:00 - 10/16/2023 15:00 Tutustu kurssiin
Innovate Circular Economy and Sustainable Future Helsinki10/23/202312/15/20236/7/2023 9:00 - 10/16/2023 15:00 Tutustu kurssiin
Circular Economy and Supply Chain Management Online8/21/202310/13/20236/7/2023 9:00 - 10/16/2023 15:00 Tutustu kurssiin
Definitioner på hållbarhet och cirkulär ekonomi online1/1/202312/1/2023 Tutustu kurssiin
Mätbarhet inom cirkulär ekonomi online1/1/202312/1/2023 Tutustu kurssiin
Partnerskap, affärsmöjligheter och lönsamhet online1/1/202312/1/2023 Tutustu kurssiin
Återbruk och återanvändning av batterier, 3sp online1/18/20242/29/20246/8/2023 - 1/7/2024 Tutustu kurssiin
Cirkulära affärsmodeller, 2sp online12/1/202312/31/20236/7/2023 - 11/19/2023 Tutustu kurssiin
Grunderna i hållbarhet och cirkulär ekonomi, 3sp online9/1/20239/30/20236/7/2023 - 8/20/2023 Tutustu kurssiin
CO2 Measurements, 1 ECTS online8/22/20239/4/20235/22/2023 - 8/15/2023 Tutustu kurssiin
Cirkulär design, 3sp online11/1/202311/30/20236/7/2023 - 10/22/2023 Tutustu kurssiin
Automation and Robotics study path 1, 24-32 cr8/21/202312/19/20238/2/2023 - 8/7/2023 Tutustu kurssiin
Purchasing and Logistics Engineering study path 1, 25-30 cr8/21/202312/19/20238/2/2023 - 8/7/2023 Tutustu kurssiin
Responsible Tourism, 3 cr6/2/20236/22/20234/17/2023 - 5/21/2023 Tutustu kurssiin
Julkiset hankinnat, 5 op (verkkototeutus)5/1/20238/31/20234/17/2023 - 4/26/2023 Tutustu kurssiin
Digital Services in Tourism, 5 cr (online)5/22/20238/4/20234/17/2023 - 5/14/2023 Tutustu kurssiin
Future Trends in Tourism, 5 cr (online)5/22/20238/4/20234/17/2023 - 5/14/2023 Tutustu kurssiin
Ethics and Law for International Managers, 3 cr (Master´s level)6/2/20236/22/20234/17/2023 - 5/21/2023 Tutustu kurssiin
3D-mallinnus, 1-17 op (nonstop)8/30/20227/31/20234/11/2023 - 5/31/2023 Tutustu kurssiin
Laadun kehittämistekniikat, 4 op (verkkototeutus, nonstop)8/30/20227/31/20234/11/2023 - 5/31/2023 Tutustu kurssiin
Hankinnan perusteet, 5 op (verkkototeutus, nonstop)8/30/20227/31/20234/11/2023 - 5/31/2023 Tutustu kurssiin
Vähähiilisen rakentamisen ylemmän amk:n 15 op (YAMK) Polkuopinnot 2 (monimuotototeutus)8/28/202312/20/20235/15/2023 - 5/28/2023 Tutustu kurssiin
Elinkaaren hallinnan ylemmän amk:n 15 op (YAMK) Polkuopinnot 2 (verkkototeutus)8/28/202312/20/20235/15/2023 - 5/28/2023 Tutustu kurssiin
Biotalouden kehittämisen ylemmän AMK:n polkuopinnot 2, 20 op (YAMK)8/28/202312/20/20235/15/2023 - 5/28/2023 Tutustu kurssiin
European Corporate Finance, 3 cr (Master's level)6/2/20236/22/20234/17/2023 - 5/21/2023 Tutustu kurssiin
Global Team Leadership, 3 cr (Master's level)6/2/20236/22/20234/17/2023 - 5/21/2023 Tutustu kurssiin

campusonline.fi

erbjuder för närvarande en rad kurser om främjande av cirkulär ekonomi på webben:

CIRCWASTE-hanke

samlar de kurser om cirkulär ekonomi som högskolorna har meddelat att finns i deras utbud på en webbplats. Via webbplatsen når man den aktuella kursen på högskolans egen webbplats:

Följ oss på

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu