Kiertotalousakatemian logo

ÄFFÄRSMODELLER

Framtiden är cirkulär

Flera olika affärsmodeller har identifierats i den cirkulära ekonomin. Dessa affärsmodeller kan användas för att utveckla nya företag inom den cirkulära ekonomin. Det finns kopplingar mellan de olika modellerna, och i de flesta fall representerar företagen och deras lösningar flera olika modeller. Fem grundmodeller har identifierats, och dessutom har man identifierat modeller för möjliggörande. Det kan finnas många fler modeller och varianter.

Delningsekonomin

I delningsekonomin delar och hyr företag produkter och tjänster. Webbaserade delningsplattformar kopplar samman produktägare och tjänsteleverantörer med kunder. De ger företag som säljer produkter och tjänster möjlighet att utveckla sin verksamhet och få nya kunder. Kunderna i sin tur drar nytta av ett mer diversifierat utbud. Delningsekonomin förbättrar produktutnyttjandet och förlänger produkternas livscykel genom att minska behovet av nya produkter.

Produkt som tjänst

Affärsmodellen produkt som tjänst säljer helt enkelt tjänster i stället för produkter. Tjänsteföretaget ger kunden rätt att använda en tjänst eller produkt som uppfyller kundens behov, i stället för att kunden köper produkten. Kunden betalar för rätten att använda produkten eller tjänsten och undviker därmed de kostnader och risker som är förknippade med ägande. Modellen uppmuntrar tjänsteföretagen att använda så hållbara produkter som möjligt i sin tjänsteproduktion, vilket förbättrar den miljömässiga hållbarheten genom att minska mängden avfall som genereras och behovet av nya produkter.

Förlängning av produkternas livslängd

Affärsmodellen för förlängning av produktlivslängden innebär att förlänga produkternas livslängd genom att från början utforma dem så att de har maximal livslängd i sin ursprungliga användning. Utöver utformning kan förlängning av livslängden uppnås till exempel genom kostnadseffektivt förebyggande underhåll och reparation eller genom återförsäljning.  

Återtillverkning och återvinning

Återvinning och återtillverkning är en viktig del av den cirkulära ekonomin. De kan minska behovet av att använda nya jungfruliga råvaror. Samtidigt minskar också mängden avfall. Återvinning och återanvändning av material, delar och moduler samt användning av sidoströmmar förbättrar effektiviteten i ett företags verksamhet, varumärke och lönsamhet. I takt med att regelverk och skatteincitament för att stödja marknaden för sekundära råvaror utvecklas kan denna affärsmodell också bli mer lönsam.

Förnybarhet

I affärsmodellen förnybarhet utvecklar företaget sina produkter med hjälp av förnybara och återvunna råvaror. I processerna används hållbart producerad förnybar energi i en cirkulär ekonomi, där förnybara och icke förnybara resurser används på ett så resurseffektivt och avfallsminimerande sätt som möjligt.

Möjliggöra

Möjliggörare stöder företagens övergång till den cirkulära ekonomin och främjar skapandet av nätverk och partnerskap. De tillhandahåller lösningar och tjänster som sträcker sig från återvinningslösningar till logistik- och förvaltningssystem och rådgivningstjänster. Möjliggörare hjälper företag att identifiera sin potential och optimera sin verksamhet för att uppnå ekonomiska och miljömässiga fördelar. Det är också viktigt att främja samarbete med andra företag och organisationer. Möjliggörare kan öka medvetenheten om den cirkulära ekonomin genom en rad olika aktiviteter, t.ex. genom att tillhandahålla verktyg för datahantering och kommunikation, ersättningstjänster och marknadsplatser.

Det vinnande receptet för en cirkulär ekonomi

Finlands självständighetsjubileumsfond Sitra.

Följ oss på

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu