Miljöpåverkan

Vad är miljöpåverkan? Den cirkulära ekonomin syftar till att minska användningen av jordens begränsade resurser, t.ex. metallermineralerenergikällorvattenträresursernäringsrik jordren luft och biologisk mångfald. Genom att minska användningen av naturresurser minskar miljökonsekvenserna av deras användning. De största miljövinsterna uppnås när materialcyklerna ersätts med mer hållbara och energieffektiva cykler. En cirkulär ekonomi ger möjlighet till ett mer hållbart och effektivt företag och samhälle. När den cirkulära ekonomin är som bäst ger den ekonomiskamiljömässiga och sociala fördelar.

Miljösystem och certifikat

Olika verktyg kan användas för att hantera och kontrollera miljöprestanda, t.ex. miljöledningssystem eller produktspecifika certifikatOm ett företag vill förbättra sin egen prestation kan en rad kostnadsfria verktyg vara användbara för att identifiera kritiska frågor och skapa idéer för förbättringar. Miljöledningssystem stöder också ett systematiskt arbetssättoch vissa erbjuder professionell hjälp med miljö- och hållbarhetsarbete. Det är värt att överväga granskade miljöledningssystem eller certifikat om de möjliggör en bredare kundbas eller ett bättre pris för produkten. 

Frågor

Kysymyksiä liiketoiminnastasi
  1. Hur ser ditt företags verksamhet ut utifrån?
  2. Samarbetar du med miljöorganisationer eller andra organisationer för det gemensamma bästa?
  3. Kan ditt företag dra nytta av granskade miljösystem eller certifikat?
  4. Vilket är det viktigaste certifikatet i din bransch?
  5. Vet du hur man får det?

     

ISO 14001 är en internationellt erkänd och allmänt accepterad uppsättning standarder som behandlar miljöfrågor som rör alla aspekter av ett företags verksamhet, produkter och tjänster. Den gör det möjligt för ett företag att förbättra sin miljöledning på ett holistiskt och målinriktat sätt och att främja en hållbar utveckling. Standarden lämpar sig för organisationer av alla storlekar inom en rad olika sektorer, både privata och offentliga.
Ekokompassi är ett verktyg för miljöledning som lämpar sig för alla sektorer och är lättare att hantera än ett standardiserat miljöledningssystem. Det är anpassat till företagets behov och stöder organiseringen av företagets miljöansvar, riskhantering, övervakning av lagstiftning och kommunikation med intressenter.
Green Office är ett verktyg för miljöledning som stöder systematiska insatser för att minska ditt koldioxidavtryck och använda naturresurser på ett klokt sätt. Det bygger på ett företags självbedömning och årliga miljöprogram. Verktyget stöder mätning och övervakning av målen.
Miljömärkning och certifiering av produkter och tjänster. Företag kan minska sin egen miljöpåverkan genom att använda mindre material eller energi, men också genom att göra mer hållbara val. När man köper utrustning är det värt att titta på energimärkningen, medan man när det gäller livsmedel och andra konsumentprodukter bör titta på kvalitets- och miljökriterier som certifieras av olika officiella miljömärken. Förutom tillförlitliga kvalitets- och miljömärkningar finns det många olika märkningar och certifikat som anger andra saker än en produkts minskade miljöpåverkan.

MOTIVA.FI

Hittade du inte det du letade efter? Du hittar fler intyg på Motivas hemsida.​

Följ oss på

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu