Kiertotalousakatemian logo

FÖRETAGSEXEMPEL

Framtiden är cirkulär

Du kan söka exempel på olika företags affärsverksamhet kring cirkulär ekonomi samt information om produkter och tjänster, som du kan ha nytta av då du utvecklar din verksamhet.

Företagslivet är fullt av inspirerande berättelser om den cirkulära ekonomin. På den här sidan hittar du några exempel på uppfinningsrika sätt att ta till sig den cirkulära ekonomin som en del av verksamheten.

  1. Produkter som tjänster
  2. Livscykelns förlängning
  3. Resurseffektivitet inom jordbruket
  4. Minskning av svinn
  5. Uttnyttjande av överskott

1. Produkter som tjänster - istället för att hyra eller köpa

Företaget hade tidigare inriktat sig på försäljning av maskiner för underhåll av grönområden och snöröjning, men beslutade att vidga sin verksamhet genom att erbjuda sina produkter även som tjänster. Dessa produkter är av högsta kvalitet, vilket innebär att de tål att användas flitigt och har en lång livslängd. Istället för att sälja dem, valde företaget att hyra ut dem.

Kunderna betalar en månadshyra som ger dem tillgång till gräsklippare under sommaren och snöslungor under vintern. Maskinerna som inte används förvaras och underhålls av företaget inför kommande säsonger. De främsta kundgrupperna är kommuner och entreprenörer som utför uppdrag åt kommunerna.

2. De köper tillbaka kontorsmöbler och förlänger deras livscykel

Ett företag som säljer kontorsmöbler har gått in för att förlänga livslängden på sina möbler genom att köpa tillbaka möbler som inte längre är relevanta för kundföretaget. Möblerna slängs inte bort, utan repareras och säljs sedan vidare till nya företag eller privatpersoner. Kontorsmöblerna används därför under en längre tid, vilket ökar företagets affärseffektivitet. De möbler som inte är i säljbart eller reparerbart skick går inte heller till spillo. Företaget tar tillvara alla beståndsdelar och bygger upp ett eget reservdelslager.

3. Vasslen tas till vara och blir till foder och gödselmedel

En litet jordbruk med kor och ett eget småskaligt mejeri ser till att inget går till spillo. I ett mejeri blir det massor av vassle som biprodukt vid ystningen. I stället för att slänga vasslen, har man inlett ett samarbete med en närliggande gård med grisuppfödning. Vasslen blir till foder för grisarna och används även som gödsel på åkrarna. Under sommaren tas en del av vasslen även till vara i det egna mejeriet. Den används till att göra sorbet, och även som degspad vid bakningen i gårdens sommarcafé.

Herasta voi valmistaa kaikenlaista. Myös lannoitteita.

Se hur andra företag har antagit affärsmodeller för cirkulär ekonomi

Sitras nya cirkulära ekonomis mest intressanta 2.1-lista presenterar 41 pionjärföretag inom cirkulär ekonomi från Finland. Med sin lista uppmuntrar Sitra finländska företag att utveckla smarta affärsmetoder baserade på den cirkulära ekonomin.

4. Webbutik som säljer matsvinn

Det finns flera goda exempel på företag som tar tillvara matsvinn. Ett företag öppnade en webbutik där det endast säljs matvaror som annars skulle slängas bort. Det har t.ex. uppstått ett överflöd av varor på grund av överproduktion, förpackningarna har ändrat eller bäst före datumet håller på att gå ut. Företaget samlar in varorna från olika livsmedelsaffärer och säljer dem vidare via webbutiken. Livsmedelsaffärerna får betalt för varor som annars skulle ha slängts bort och kunderna får dugliga varor till ett billigare pris. För kunden fungerar det som vilken webbutik som helst.

5. Ullen kastas inte bort utan används inom odling

Ull är en förnybar resurs som redan i sig har ett litet kolavtryck. Men vad händer med den ull som inte duger till textilindustrin? Detta funderade ett företag på och gör nu allt från marktäckningsmaterial till gödselpellets av den kasserade ullen. Inom trädgårdsodling använder man i vanliga fall plast som täckningsmaterial för att förhindra uppkomst av ogräs. Men nu är det alltså möjligt att använda täckningsmaterial gjort av ull som annars skulle ha slängts bort. Förutom att produkten i sig är gjord av ett mer miljövänligt material, använder man alltså även ett material som annars skulle ha gått till spillo och på så sätt skapas ett mervärde för företaget.

Följ oss på

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu