Kiertotalousakatemian logo

BESPARINGAR OCH LÖNSAMHET

Framtiden är cirkular

I en cirkulär ekonomi är målet att producera så mycket värde som möjligt med färre resurser. Användningen av återvunnet material minskar produktionskostnaderna, liksom användningen av sidoströmmar i produktionen och återvinning av material i slutet av en produkts livscykel. Det är också viktigt för företaget att se till att övergå till förnybara energikällor och optimera energieffektiviteten för att minimera miljöskador och undvika eventuella sanktioner och extra kostnader.

Nöjda kunder

Ansvarsfulla och hållbara företag lockar till sig nya kunder. För många kunder är hållbarhet ett av urvalskriterierna, och detta kräver säkra produkter och tjänster. Samtidigt kan det också innebära nya och mer lämpliga tjänster. Normalt sett värdesätter kunderna produkternas långa livscykel och den reparationstjänst som ingår i affärsmodellen. Nöjda kunder är vanligtvis lojala och rekommenderar företaget till andra, vilket är viktigt för företagets framgång.

Minska riskerna

Genom att följa miljölagstiftningen och förekomma förändringar säkerställs att företaget förblir konkurrenskraftigt och att kunderna är nöjda. Genom att i ett tidigt skede investera i nya miljövänliga övergångsmetoder där det är möjligt kommer företaget att säkerställa att det förblir konkurrenskraftigt på framtida marknader.

Tillfredsställelse

De anställdas känsla av mening och motivation ökar när de vet att de också bidrar till miljön och framtiden. Företagets värderingar och visioner stärks genom att stödja den cirkulära ekonomin och öka miljöansvaret, vilket förbättrar de anställdas engagemang för företaget. Den cirkulära ekonomin och miljöansvaret förbättrar också arbetskulturen och den positiva atmosfären på arbetsplatsen.

Mer dragkraft

Att stödja miljöansvar och cirkulär ekonomi kan förbättra ett företags rykte och öka dess attraktionskraft, kundnöjdhet och lojalitet, vilket är en konkurrensfördel gentemot andra företag. Samtidigt ökar företagets attraktionskraft i de anställdas ögon, vilket bland annat underlättar rekrytering och ökar personalbindningen. Den cirkulära ekonomin och miljöansvaret ger företagen möjlighet att vara innovativa och skapa ekologiska produkter och tjänster.

Finansiella instrument

Med en tydlig hållbarhetsstrategi uppfyller företaget kraven från många finansiärer och investerare. Företagen kan dra nytta av finansiering inom cirkulär ekonomi, som ökar på marknaden, både inom den offentliga och privata sektorn. Företagen kan också främja den cirkulära ekonomin genom att skapa partnerskapsnätverk och genom att utforska olika finansieringsinstrument som stöder projekt inom cirkulär ekonomi och förbättrar företagens ekonomiska lönsamhet

Nätverk

Den cirkulära ekonomin erbjuder ett antal sätt att minska ett företags miljöavtryck och förbättra miljöansvaret, vilket gör verksamheten effektivare. Återvinning och återanvändning av material minskar miljöpåverkan och behovet av nya råvaror. Förbättrad energieffektivitet ger i sin tur möjlighet att minska miljöpåverkan från energiförbrukande processer. Att minimera avfallet är å andra sidan viktigt för miljöskyddet och bidrar till att minska avfallets miljöpåverkan. Att förbättra produktionsprocesserna är en möjlighet att förnya dem och göra dem mer miljövänliga. Slutligen kan ökad miljömedvetenhet och främjande av miljöansvar bidra till att stärka företagets miljömedvetenhet och stödja ansträngningarna att minska företagets miljöavtryck.

Follow us

Courses

Universities

Contact us

To Media

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu