Kiertotalousakatemian logo

KIERTOTALOUSAKATEMIA

Koska tulevaisuus on kiertoa

Tyytyväisyyttä, säästöä ja kannattavuutta

Kiertotaloudessa tavoitteena on tuottaa mahdollisimman paljon arvoa vähemmillä resursseilla. Kierrätettyjen materiaalien käyttäminen pienentää tuotannon kustannuksia samoin kuin tuotannon sivuvirtojen hyödyntäminen sekä materiaalien talteen ottaminen tuotteen elinkaaren lopussa. Yrityksen kannalta on tärkeää myös varmistaa siirtyminen uusiutuvien energiamuotojen käyttöön sekä energiatehokkuuden optimointi ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja mahdollisten sanktioiden ja lisäkustannusten välttämiseksi. Vastuullisuus lisää myös työntekijöiden tyytyväisyyttä sekä yrityksen houkuttelevuutta työnantajana.

Houkuttelevuus

Vastuullisesti ja kestävästi toimivat yritykset houkuttelevat uusia asiakkaita. Monille asiakkaille kestävyys on yksi valintakriteereistä, ja se edellyttää turvallisia tuotteita ja palveluja. Samalla se voi tarkoittaa myös uudenlaisia ja tarkoituksenmukaisempia palveluja. Normaalisti asiakkaat arvostavat tuotteiden pitkää elinkaarta sekä liiketoimintamalliin kuuluvaa korjauspalvelua. Tyytyväiset asiakkaat ovat tyypillisesti uskollisia ja suosittelevat yritystä myös muille, mikä on tärkeää yrityksen menestyksen kannalta.

Kilpailukyky

Ympäristölainsäädännön noudattaminen ja muutosten ennakointi varmistaa yrityksen kilpailukyvyn ja asiakastyytyväisyyden säilymisen. Panostamalla ajoissa mahdollisuuksien mukaan vihreän siirtymän uusiin toimintatapoihin yritys varmistaa, että se on kilpailukykyinen myös tulevaisuuden markkinoilla. 

 

Tyytyväisyys

Työntekijöiden tunne työn merkityksellisyydestä ja motivaatio lisääntyvät, kun he tietävät toimivansa myös ympäristön ja tulevaisuuden hyväksi. Yrityksen arvot ja visio vahvistuvat kiertotalouden tukemisen ja ympäristövastuullisuuden lisäämisen myötä, mikä parantaa työntekijöiden sitoutumista yritykseen. Kiertotalous ja ympäristövastuullisuus parantavat myös työkulttuuria ja työyhteisön positiivista ilmapiiriä.

Mielikuva

Ympäristövastuullisuuden ja kiertotalouden tukeminen voi parantaa yrityksen mainetta ja lisätä sen vetovoimaa, asiakastyytyväisyyttä ja lojaalisuutta, jotka toimivat kilpailuetuna verrattuna muihin yrityksiin. Samalla myös yrityksen vetovoima työntekijöiden silmissä paranee, mikä muun muassa helpottaa rekrytointia ja kasvattaa henkilöstön sitoutumistasoa. Kiertotalous ja ympäristövastuullisuus tarjoavat yritykselle mahdollisuuden olla innovatiivinen ja luoda ekologisia tuotteita ja palveluita.  

Rahoitus

Uskottavalla ja selkeällä kestävän kehityksen strategialla yritys vastaa monien rahoittajien ja sijoittajien vaatimuksiin. Yritykset voivat hyötyä kiertotalousrahoituksista, jotka lisääntyvät markkinoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yritykset voivat myös edistää kiertotaloutta luomalla kumppanuusverkostoja sekä kartoittamalla eri rahoitusvälinemahdollisuuksia, jotka tukevat kiertotalousprojekteja ja parantavat yrityksien taloudellista kannattavuutta.

Verkosto

Tänä päivänä yhä useampi yritys edellyttää myös alihankkijoiltaan vastuullisuutta ja alan standardeina pidettyinä sertifikaatteja. Myös erilaiset verkostot ja ekosysteemit edellyttävät toimijoiltaan vastuullisuusstrategiaa. Vaatimukset tulevat kasvamaan ja yleistymään myös vastaisuudessa. Varautumalla ajoissa yritys voi varmistaa, että asiakkaita riittää myös tulevaisuudessa.

Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu