Samarbetsprojekt

Utvecklingsverksamhet med anknytning till cirkulär ekonomi finns tillgänglig genom ett brett utbud av forsknings- och utvecklingsprojekt. Det är också möjligt att delta i pågående projekt. Nya projekt inom cirkulär ekonomi kan startas i samarbete med högskolor. Projektexperterna vid högskolorna diskuterar gärna nya projektidéer och hjälper vid behov till att förbereda och genomföra gemensamma projekt.

I regel följer forsknings- och utvecklingsprojektet följande mönster:

1. Identifiering av projektidén

En bra idé är ofta kopplad till ett aktuellt tema och/eller en megatrend, t.ex. cirkulär ekonomi och behovet av att utveckla företaget/samhället. När idén genomförs ska den skapa något nytt och därmed skapa mervärde och kunskap. En bra idé kan födas på ett ögonblick, även om det ofta tar tid att utveckla den till ett livskraftigt projekt.

2. Skapa en projektorganisation

De nödvändiga mänskliga resurserna och genomförandepartnerna kommer att samlas när utvecklingsidén har identifierats. Tillsammans identifierar projektorganisationen lämpliga finansieringsmodeller för projektet, formulerar sedan en projektplan för idén och beräknar den budget som behövs för att genomföra den. Att hitta lämpliga projektpartner kan ibland ta lång tid. Högskolorna letar ständigt efter nya projektidéer och partner.

3. Hur du ansöker om projektfinansiering

Projektplanen och budgeten är utgångspunkten för ansökan om finansiering. Särskilda villkor som är knutna till finansieringen i detta skede kan påverka projektets prioriteringar, mål och resultat. Att skriva och skicka in en finansieringsansökan till en finansiär kan ta några veckor till några månader, så om finansieringsansökan redan är öppen kan du vara för sent ute. Genom att lämna in en finansieringsansökan avslutas projektets förberedande fas, vilket ofta sker på egen risk. För stora internationella EU-projekt kan man få förberedande stöd från regionförvaltningsverken eller Business Finland.

4. Starta ett projekt

Det kan ofta ta några månader från det att ansökan om finansiering lämnats in till dess att ett beslut om finansiering fattas. Ett positivt finansieringsbeslut innebär att projektet inleds och att det genomförs enligt projektplanen. FUI-projektets varaktighet varierar mellan ett och tre år, även om större internationella projekt kan ta längre tid.

Hur mycket pengar som tilldelas projekten varierar beroende på givare, syfte och mål. Som en allmän regel täcker offentliga finansiärer 50–80 % av projektkostnaderna mot kvitton. För större projekt krävs en revision, som också måste tilldelas en del av projektbudgeten.

Finansieringen av företag sker ofta i form av lån eller räknas som företagsstöd, vilket bland annat regleras av EU-kommissionens beslut.

Projekt inom cirkulär ekonomi är i trend

Den cirkulära ekonomin tillsammans med digitaliseringen har identifierats som en av de viktigaste faktorerna för att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt förväntas det skapa nya jobb i Europa och öka det ekonomiska välståndet i EU-regionen. Det finns flera olika finansiella instrument för projekt som syftar till att främja den cirkulära ekonomin, vars antal ökar hela tiden. Särskilt Europeiska unionen har varit aktiv för att skapa nya finansiella instrument som syftar till att påskynda antagandet av den cirkulära ekonomin i företag som är verksamma inom Europeiska unionens ekonomiska område. Det är också möjligt att få investeringsstöd från den finska staten för att främja den cirkulära ekonomin.

Frågor

Kysymyksiä liiketoiminnastasi
  1. Har du ett cirkulär ekonomiprojekt i åtanke som du skulle vilja genomföra i ditt företag?
  2. Vet du vem du ska kontakta om du vill marknadsföra ditt projekt med universitet?
  3. Vet du hur du ansöker om finansiering för ditt projekt?
  4. Vet du hur ett offentligt finansierat projekt fortskrider och vilka verksamhetsmodeller det innehåller?

De mest kända projekt- och projektwebbplatserna

Information om finländska offentligt finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt samlas in i nättjänsten vetenskap och forskning. Observera att onlinetjänsten är ny, varför den kan sakna information om pågående eller snart påbörjade projekt.
Finlands miljöcentral (Syke) har också sammanställt information om cirkulär ekonomi-relaterade hacks på CIRCWASTE-sidan. CIRCWASTE främjar effektiv användning av materialflöden, förebyggande av avfall och resurshanteringskoncept.
Cirkulära ekonomiprojekt relaterade till fastighetsbyggande sammanställs på webbplatsen för Green Building Council Finland (FIGBC). FIGBC:s mål är att säkerställa att den byggda miljön också är en viktig del av lösningen på klimatförändringarna.

Följ oss på

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu