Kiertotalousakatemian logo

Ympäristövaikutukset

Mitä ovat ympäristövaikutukset? Kiertotalous pyrkii vähentämään maapallon rajallisten resurssien, kuten metallien, mineraalien, energialähteiden, veden, puuvarantojen, ravinteikkaan maan, puhtaan ilman ja biodiversiteetin käyttöä. Luonnonvarojen käytön vähentäminen leikkaa käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Suurimmat ympäristöhyödyt saavutetaan, kun materiaalikiertoja korvataan kestävämmillä ja energiatehokkaammilla kierroilla. Kiertotalouden mukainen toimintamalli tarjoaa mahdollisuuden kestävämpään ja tehokkaampaan liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Kiertotalous tuottaa parhaimmillaan niin taloudellista ja ekologista kuin yhteiskunnallistakin hyvinvointia.  

Ympäristöjärjestelmät ja sertifikaatit valttina kilpailutuksissa

Ympäristötyön johtamiseen ja todentamiseen voi käyttää erilaisia työkaluja, kuten ympäristöjohtamisjärjestelmiä tai tuotekohtaisia sertifikaatteja. Jos yritys haluaa kehittää omaa toimintaansa, erilaiset maksuttomat työkalut toimivat hyvin kriittisten asioiden tunnistamisessa ja kehitysideoitten synnyssä. Myös ympäristöjärjestelmät tukevat systemaattista työskentelytapaa, ja osa niistä tarjoaa ammattiapua ympäristö- ja vastuullisuustyöhön. Yrityksen kannattaa harkita auditoituja ympäristöjärjestelmiä tai sertifikaatteja, jos ne mahdollistavat laajemman asiakaskunnan tai paremman hinnan tuotteelle.  

Kysymyksiä

Kysymyksiä liiketoiminnastasi
  1. Miltä sinun yrityksesi toiminta näyttää ulospäin?
  2. Teetkö yhteistyötä ympäristöjärjestöjen tai muiden yhteishyvien organisaatioiden kanssa?
  3. Voisiko yrityksesi hyötyä auditoiduista ympäristöjärjestelmistä tai sertifikaateista?
  4. Mikä on toimialasi tärkein sertifikaatti? 
  5. Tiedätkö kuinka sen pystyy hankkimaan?
     
     
ISO 14001 on kansainvälisesti tunnettu ja yleisesti hyväksytty standardisarja, joka tarkastelee kaikkeen yrityksen toimintaan sekä sen tuotteisiin ja palveluihin liittyviä ympäristökysymyksiä. Sen avulla yritys voi kokonaisvaltaisesti ja tavoitteellisesti parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja edistää kestävää kehitystä. Standardi soveltuu kaikenkokoisille organisaatioille eri toimialoilla niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.  
Ekokompassi on kaikille toimialoille sopiva ympäristöasioiden hallintaan tarkoitettu johtamistyökalu, joka on kevyempi hallinnoida kuin standardoitu ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmä räätälöidään yrityksen tarpeisiin, ja se tukee yrityksen ympäristövastuun organisoitumista, riskienhallintaa, lainsäädännön seurantaa ja sidosryhmäviestintää. 
WWF Green Office on ympäristöjohtamisen työkalu, joka tukee systemaattista työtä hiilijalanjäljen pienentämiseen ja luonnonvarojen viisaaseen käyttöön. Se perustuu yrityksen itsearviointiin ja vuosittaiseen ympäristöohjelmaan, joka mahdollistaa seurannan ja tavoitteiden asettamisen. Työkalu tukee tavoitteiden mittaamista ja seurantaa.
Ympäristömerkit ja tuote- ja palvelusertifikaatit. Yritykset voivat vähentää omia ympäristövaikutuksiaan kuluttamalla vähemmän materiaaleja tai energiaa, mutta myös tekemällä kestävämpiä hankintoja. Erilaisten laitteiden hankinnoissa kannattaa perehtyä energiamerkintöihin, kun taas elintarvikkeissa ja muissa kulutustuotteissa kannattaa huomioida laatu- ja ympäristökriteerit, joita erilaiset viralliset ympäristömerkit todentavat. Luotettavien laatu- ja ympäristömerkkien rinnalla on paljon erilaisia merkkejä ja sertifikaatteja, jotka osoittavat muita asioita kuin tuotteen pienempää ympäristövaikutusta.  

MOTIVA.FI

Etkö löytänyt etsimääsi? Lisää sertifikaatteja löydät Motivan sivuilta.
Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu