Kiertotalousakatemian logo

YRKESHÖGSKOLOR

Yrkeshögskolan Haaga-Helia slår upp dörrarna till arbetslivet. Vi utbildar experter inom affärs- och tjänstebranschen. Vi forskar och utvecklar expertis och aktiviteter relaterade till dessa områden. Våra utbildningsområden är företagsekonomi, databehandling, hotell-, restaurang- och turistnäring, journalistutbildning, idrottsplats och yrkeslärarutbildning.
Jamk är en kreativ ny generation högskola. Vi utvecklar och stärker lärande, kunnande och konkurrenskraft tillsammans med partners och samarbetsnätverk i Finland och internationellt. Styrkeområden växer och är kända nationellt och delvis internationellt. Varje styrkeområde har en betydande pedagogisk roll. Besök JAMK:s hemsida från länken nedan!
Novia är studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med en särskild uppgift att aktivt delta i det tvåspråkiga Finlands kompetensförsörjning och hållbara samhällsutveckling. Vi främjar utvecklande av cirkulära affärsmodeller samt hållbart entreprenörskap genom att skapa olika nätverk och hållbara, på intelligenta system baserade tekniska lösningar.

Följ oss på

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu