Hoppa till innehåll

Kiertotalousosaamiskeskus vauhdittaa sinivalkoista siirtymää kohti kiertotaloutta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoima Climate & Circular Economy Factory -hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskolan Novian kanssa.

Hankkeen tavoitteena on perustaa korkeakoulujen yhteinen digialusta, joka tukee yritysten tarpeita liiketoimintamallien muokkauksessa kohti kiertotaloutta.

Kiertotalousosaamiskeskus palvelee yrityksiä tarjoamalla asiantuntijoita, palveluja ja sisältöjä, jotka mahdollistavat kannattavan ja kestävän kehityksen yrityksille ja niiden toimijaverkostolle.

Se rakennetaan työ- ja elinkeinoministeriön myöntämällä valtionavustuksella, jolla halutaan vauhdittaa liiketoiminnan ekosysteemien ja osaamiskeskusten kehitystä.

Hanke myös kokoaa ja tuo esille eri instituutioiden ja muiden edelläkävijöiden tähän mennessä tekemän työn. Kutsumme osaamiskeskukseen mukaan kaikki kiertotaloutta edistävät korkeakoulut ja hankkeet.

Mihin kiertotalousosaamiskeskusta tarvitaan

Kiertotalousosaamiskeskus tarjoaa tukea ja vahvistusta liiketoiminnan kiertotaloushaasteiden konkreettiseen ratkaisemiseen. Tuki on erityisesti tarpeellinen pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden uudistumisresurssit voivat olla rajalliset.

Myös yritysten alihankintaverkosto on tarkoitus saada mukaan kehittämiseen ja kehitykseen, jolloin kiertotaloudesta on hyötyä koko liiketoiminnan ekosysteemille. 

Ota yhteyttä

kun olet kiinnostunut olemaan mukana kiertotalouden osaamisverkostossa tai haluat osallistua osaamiskeskuksen rakentamiseen. Yhteistyössä on voimaa!

Hankkeen aikataulu

Hanke käynnistyi lokakuussa 2021

Tammi-toukokuu 2022: Ajantasaisen tiedon kerääminen yritysten kiertotalousosaamisesta ja tarpeista, sekä osaamiskeskuksen toiminnan ja sisältöjen määrittely

Kevään 2022 aikana 

 • järjestettiin 45 yrityksen yrityshaastattelut, joissa kartoitettiin  yritysten kiertotalouteen liittyvä tilanne ja tarpeet, 
 • kerättiin tutkimustietoa kiertotalousosaamiskeskuksen rakentamista varten,
 • koostettiin hanketoimijoiden kiertotalouspalveluportfoliot, sekä 
 • aloitettiin digitaalisen osaamiskeskuksen vaatimusten määrittely.

Kesä-joulukuu 2022: Kiertotaloustoimintamallien kehittäminen ja verkkopalvelun pilotointi 

Kesän ja syksyn 2022 aikana  kehitetään 3-6 uutta mallia pilotointitestauksiin osallistuvien yritysten kanssa. Tänä aikana järjestetään Hackathoneja ja pienimuotoisempia työpajoja, joissa osallistujat voivat oppia kiertotalouskehityksestään ja saada konkreettisia vinkkejä jatkokehitykselle. Kerättyä tietoa analysoidaan ja parhaita käytäntöjä jaetaan osallistuvien yritysten kesken.

Tammi-kesäkuu 2023: Osaamiskeskuksen toteutus ja toiminnan laajentaminen valtakunnalliseksi                               

Talven ja kevään 2023 aikana toteutetaan digitaalinen kiertotalousosaamiskeskus  kolmella kielellä  (suomi, ruotsi ja englanti). Osaamiskeskuksen toiminta vakiinnutetaan osaksi toteuttajien palveluntarjontaa. Tällöin asiantuntijaverkosto laajennetaan valtakunnalliseksi ja luodaan yhteyksiä ulkoisiin hankkeisiin. Myös osaamiskeksuksen palvelujen käyttämisessä opastetaan ja vahvistetaan Kiertotalousosaamiskeskuksen brändiä.

Hankkeen asiantuntijat

Eetu Lehtonen – moniuloitteinen paneutuja

Liiketoiminnan asiantuntija
Puh: +358 50 521 0957
eetu.lehtonen@jamk.fi  LinkedIn

Haluan tehdä asioita järkevästi, havainnoin erilaisia vaikutussuhteita ja niiden yhteyksiä sekä seuraamuksia. Ihmisenä haluan kehittyä osana koko eliökuntaa ja vaikuttaa kestävämpään tulevaisuuteen, erilaisten elinkaarien pidentämiseen sekä uusien innovaatioiden syntyyn hyödyntämällä jo olemassa olevaa eri tavoilla.

Kysy minulta (tai keskustele kanssani)

 • kiertotalouden edistämismahdollisuuksista
 • ekosysteemiajattelusta
 • sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksista

Essi Säynätmäki – villi innovaattori

Projektityöntekijä              Puh: +358 50 305 3843    essi.saynatmaki@jamk.fi

Olen kiertotalouden saralla vielä aika noviisi, mutta haluan oppia siitä lisää ja tarjota tietoa muillekin kiertotaloudesta kiinnostuneille. Sisäinen nuukailijani innostuu, kun kuulen kiertotalouden uusista innovaatioista.

Kysy minulta:

 • tapahtumista
 • nettisivujen sisällöstä

Heidi Colliander – kasvun asenteella kohti miljoonia mahdollisuuksia

Projektipäällikkö          Puh: +358 50 562 9017    heidi.colliander@jamk.fi LinkedIn

Motivaationi on korkealla, kun saan yhdessä muiden kanssa kehittää maailmasta parempaa paikkaa meille kaikille; ihmisille, eläimille ja luonnolle. Kiertotalouden keinoin voimme tehdä hyvää kaikille edellämainituista, ja lisäksi edistää kannattavaa yritystoimintaa. Yhteistyön voima, verkostotyö ja viestintä loputtomine mahdollisuuksineen kiehtovat minua valtavasti.

Keskustele kanssani:

 • kiertotalousosaamiskeskuksesta
 • ympäristöterveydestä, ja kuinka se linkittyy mm. kiertotalouteen
 • muistakin kiertotalousaiheista. Aitoon hedelmälliseen dialogiin päätyminen eri ihmisten kanssa on aina inspiroivaa.

Sari Haavisto – makromarkkinoinnin puolestapuhuja

Markkinoinnin asiantuntija                    Puh: +358 50 441 0128 sari.haavisto@haaga-helia.fi                       LinkedIn

Olen utelias elinikäinen oppija. Etsin ja hyödynnän aktiivisesti malleja ja työkaluja, joilla voimme vahvistaa kiertotalousosaamista kaikilla organisaation tasoilla. Ottamalla kantaa ja hyödyntämällä mm. brändiaktivismia voi sinunkin liiketoimintasi paremmin ja brändisi arvoa voidaan kasvattaa. Nyt on meidän aika luoda arvoa yrityksien ja yhteisöjen kaikille sidosryhmille ja myöskin seuraavalle sukupolvelle.

Kysy minulta (tai keskustele kanssani):

 • markkinoinnista, joka rakentaa parempaa maailmaa
 • H2H markkinoinnista (ihmiseltä ihmiselle)
 • donitsitalousmallista

Emilia Nuottimäki – luova ja innovatiivinen viestijä-markkinoija

Projektiassistentti              Puh: +358 50 536 9656    emilia.nuottimaki@novia.fi LinkedIn

Tehokas markkinointi ja viestintä on avainasemassa kiertotalouden sanoman levittämisessä. Kiertotaloudella on hyvin keskeinen asema ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luo monia mahdollisuuksia useiden eri alojen yrityksille. Suomenruotsalisten yritysten ja asiakkaiden palvelemiseksi on tärkeää viestiä molemmilla kotimaisilla kielillä. 

Kysy minulta: 

 • viestinnästä 
 • verkkosivuista

Harry Lindell – avoimin mielin kohti uutta kestävyyttä 

Harry Lindell

Projektipäällikkö                Puh: +358 50 4723162        harry.lindell@novia.fi       LinkedIn

Viimeiset vuodet olen työskennellyt Kiertotalouden osaaminen ammattikorkeakouluihin -projektissa, joka oli yhteishanke 19 ammattikorkeakoulun kanssa. Tässä työssä näen suuret ja monimuotoiset mahdollisuudet vaikuttaa, miten kiertotaloutta voi edistää Suomen yrityskentässä, lähtien pienistä parannus keinoista laajempiin tavoitteellisiin strategia hankkeisiin saakka. 

Kysy minulta: 

 • Agenda 2030:stä, kiertotalousajattelusta ja innovoinnista 
 • liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksista niin lähimarkkinoilla kuin laajemminkin. 
 • eri kulttuurien kanssa työskentelystä 

Sami Nykter – teknologia-orientoitunut ongelmanratkaisija

Projektipäällikkö          Puh: +358 50 3422 308      sami.nykter@haaga-helia.fi                       LinkedIn

Kirjoitin YAMK opinnäytetyön suomalaisen elektroniikkateollisuuden toimitusketjujen johtamiseen liittyvistä osaamistarpeista kiertotaloudessa vuonna 2020. Vaikka tutkimuksessani perehdyin elektroniikkateollisuuden haasteisiin, on vastaavat tarpeet täytettävä myös muilla aloilla. Suomalaisen yhteiskunnan on kirittävä etumatkalle kiertotaloudessa ja haluan olla mukana rakentamassa tulevaisuuden yhteiskuntaa.

Kysy minulta: 

 • kaikesta tähän hankkeeseen liittyvästä
 • digitaalisista kiertotalouspalveluista 
 • elektroniikan kiertotaloudesta 

 

Emilia Kielo-Viljamaa – hyvinvoinnin moniosaaja

Lehtori, HVD                        Puh: +358 50 535 8145      emilia.kielo-viljamaa@novia.fi   LinkedIn

Kestävä kehitys on lähellä sydäntäni, vaikka kiertotalouden alueella olen vielä itsekin oppija. Olen terveydenhuollon ammattilainen, opettaja ja tutkija. Haluan hyödyntää taustaani ja osaamistani parhaalla mahdollisella tavalla kestävän ja hyvinvoivan kiertotalousyhteiskunnan rakentamisessa. 

Kysy minulta: 

 • Kiertotalousosaamiskeskuksen rakentamisesta 
 • kiertotaloudesta ja hyvinvoinnista 
 • yhteistyöstä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Hanna Guseff – liiketoiminnan kehittäjä, joka keskittyy kestävään kehitykseen 

Hanna Guseff

Tutkimusjohtaja
+358 40 556 2051
hanna.guseff@novia.fi
LinkedIn

Yrityksille tuon pääasiassa tietoa liiketoiminnan kehittämisen malleista ja palvelumuotoilun keinoista, kestävän kehityksen näkökulmasta. Pitkäaikainen kokemus viestinnästä, markkinoinnista ja johtamisesta, joten minulla on myös kokonaisvaltainen näkemys yhteiskunnallisista ilmiöistä. 

Suomeen tarvitaan kipeästi kestävän kehityksen keskittymiä, josta yritykset voivat löytää asiantuntemusta sekä kestävän kehityksen suunnitelmista että kiertotalouden liiketoimintamalleista. Se, että yritys voi nyt löytää tämän tiedon ja käyttää sitä löytääkseen oman tiensä kohti kestävämpää kehitystä, on fantastista. 

Kysy minulta:

 • Miten voin kehittää kestävyyttä yrityksessäni? 
 • Miksi minun on ajateltava kiertotaloutta yrityksessäni?