Kiertotalousakatemian logo

KIERTOTALOUDESTA

Koska tulevaisuus on kiertoa

Kiertotaloudesta on mahdollista tehdä kannattavaa liiketoimintaa, joka tuottaa enemmän arvoa vähemmillä resursseilla. Silloin materiaalit ja tuotteet pidetään arvoketjussa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudella yritys voi YK:n mukaan jopa seitsenkertaistaa liiketoiminnan tuotot perinteiseen lineaariseen liiketoimintaan verrattuna ja pienentää samalla yrityksen ympäristöä kuormittavaa hiilijalanjälkeä jopa 60-85 prosenttia.  

Kiertotalous parantaa tehokkuutta:

Kiertotaloutta rakennetaan yhdessä

Vaikuttava verkostotyö ja verkostojen johtaminen ovat kiertotalouden edistämisessä yhtiä tärkeimmistä yrittäjän taidoista.

Kiertotalouden ekosysteemejä ja yhteistyöverkostoja hahmottaessa kannattaa olla mahdollisimman avoimin mielin liikkeellä. Uutta liiketoimintaa ja uusia innovaatioita syntyy usein eri toimialojen välisen yhteistyön kautta. Toisinaan jopa sellaisten kanssa, joilla ei äkkiseltään miettien ole mitään yhtymäpintaa oman liiketoimintanne kanssa. 

Tyypillisesti liiketoiminnan ekosysteemiin osallistuvat tahot voivat olla kooltaan, rakenteeltaan ja vaikuttavuudeltaan hyvinkin eri kokoisia aina aloittavista startup-yrityksistä suuryhtiöihin. Samaan ekosysteemiin voi kuulua myös julkisen hallinnon toimijoita, tutkimustyötä tekeviä tahoja ja jopa kilpailevia yrityksiä.  

Parhaimmillaan ekosysteemit toimivat eritaustaisista ihmisistä ja organisaatioista koostuvina elävinä yhteistyöorganismeina, jossa erilaisia tietoja ja taitoja yhdistämällä luodaan sekoitus uutta liiketoimintaa ja innovaatioita aikajänteestä riippumatta.  

Kysymyksiä

Kysymyksiä liiketoiminnastasi

Oletko tehnyt yrityksesi  verkostoportfolion ja verkostostrategian?

Seuraatko ja kehitätkö yrityksesi verkostotyötä jatkuvasti?  

Millaisissa verkostoissa toimit nyt, ja millaisissa sinun kannattaisi toimia tulevaisuudessa?  

Tunnistatko ne yhteistyötahot, joiden piiristä voisit saada käyntiin menestyksekästä kiertotalouteen perustuvaa liiketoimintaa?  

Toimiva kiertotalous vaatii toimivan infrastruktuurin ja toimivan ekosysteemin.

Arvonluonnin neljä eri tapaa:

Biologiset ja tekniset kierrot

Lähes kaikki käyttämämme raaka-aineet on mahdollista palauttaa luontoon, jolloin niihin sitoutuneet alkuaineet palaavat luonnon biokemiallisiin kiertoihin, kuten hiilen, typen ja fosforin kiertoon.

1. Biologinen kierto voidaan jakaa anaerobiseen ja aerobiseen kompostoitumiseen. Anaerobisessa kompostoinnissa aine mätänee tuottaen hyödynnettävissä olevaa biokaasua, kun taas aerobisessa kompostoitumisessa se lahoaa tuottaen kasvualustana toimivaa multaa. Kaikissa orgaanisista aineista olevissa tuotteissa tulee punnita eri kompostointikeinoja.

2. Teknisessä kierrossa epäorgaanisia materiaaleja uudelleenkäytetään korjaamisen ja kierrättämisen kautta. Kun tuotetta ei enää voi käyttää, se puretaan osiin, joita hyödynnetään uuden tuotteen valmistamiseen. Epäorgaanisiin materiaaleihin kuuluvat muun muassa metallit, mineraalit ja polymeerit.

 

Lisää biologisesta kierrosta

Lähes kaikki käyttämämme raaka-aineet on mahdollista palauttaa luontoon, jolloin niihin sitoutuneet alkuaineet palaavat luonnon biokemiallisiin kiertoihin, kuten hiilen, typen ja fosforin kiertoon.

Biologinen kierto voidaan jakaa anaerobiseen ja aerobiseen kompostoitumiseen. Anaerobisessa kompostoinnissa aine mätänee tuottaen hyödynnettävissä olevaa biokaasua ja aerobisessa se lahoaa tuottaen kasvualustana toimivaa multaa. Kaikissa orgaanisista aineista olevissa tuotteissa tulee punnita eri kompostointikeinoja.

Villapelletit ovat hyvä esimerkki uudesta fossiilivapaasta lannoitteesta, joka koostuu vain pesemättömästä lampaanvillasta. Pelletit on valmistettu roskaisesta tai karkeasta villasta, joka muuten heitettäisiin pois.

Lisää teknisestä kierrosta

Teknisessä kierrossa liikkuvat materiaalit ovat syntyneet ihmisen toiminnan ja hyödykkeiden materiaalivaatimusten kautta. Ne eivät ole luonnollisia, vaikka alkuperäisten materiaalien raaka-aine onkin saatu luonnosta. 

Raaka-aineet ovat prosessoinnin kautta vaihtaneet muotoaan sellaisiksi, etteivät ne voi enää palata luonnon kiertoihin. Tällöin pyritään joko tuotteiden elinkaaren pidentämiseen tai niissä käytettyjen raaka-aineiden jälleenkäyttöön.

Tekninen kierto pitää sisällään ylläpidon, uudelleenkäytön, uudelleentuotannon ja kierrätyksen. Hyviä esimerkkejä teknisestä kierrosta ovat muovin ja metallien kierrätys sekä käytettyjen autonosien tai IT-laitteiden huolto ja jälleenmyynti. 

Kiertotalouden 7 keinoa

Kiertotalous perustuu toimintaan, jossa liiketoimintaa rakennetaan kuluttamaan vähemmän raaka-aineita asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi. Tämä tarkoittaa asioiden tarkastelua uusista näkökulmista, jotta syntyisi uusia ratkaisuja ja lähestymistapoja, jotka kestävät pitkällä aikavälillä. Tällä tavoin käyttötarpeisiin syntyy entistä pitkäikäisempiä tuotteita, jotka nostavat paitsi uusiokäytön mahdollisuuksia myös käyttöastetta. Myös tuotteiden moduulit, osat ja raaka-aineet voidaan uusiokäyttää. Kiertotalous edellyttää siirtymistä liiketoimintamalliin, jossa tuotteet korvataan yhä useammin palveluilla. Tuotteiden elinkaari on pitkä ja käyttöaste korkea, ja tuotteita huolletaan sekä korjataan. Tämä kaikki on mahdollista tulevaisuuden systemaattisen muutoksen myötä, kun suunnittelemme tuotteet uusiin teollisiin ekosysteemeihin soveltuviksi.

Esimerkiksi:

Asiakas ei osta tuotetta, vaan vuokraa sen tarvitsemakseen ajaksi, kuten leasing-autot ja vuokratyökalut. Palveluntarjoaja vastaa ylläpidosta, mahdollisista korjauksista sekä uudelleenkäytöstä.

Tuotteet valmistetaan raaka-aineista, jotka ovat kierrätettävissä useaan kertaan uuden tuotteen valmistuksessa, eikä uusia raaka-aineita tarvita, esimerkkinä muoviset juomapullot, alumiini- ja kartonkipakkaukset sekä kultakorut.

Yhteisten laitteiden ja tilojen käyttäminen sen sijaan, että hankitaan omat laitteet ja tilat. Tällöin laiteet ja tilat huolletaan ammattimaisesti, jolloin ne vastaavat asiakaan tarpeeseen eli ovat käyttökunnossa asiakkaan tarvitessa niitä, ja niiden elinkaari pitenee, esimerkkinä yhteiset pesukoneet, työkoneet, toimistohotellit.

Kieltäytyminen on tehokas keino vähentää päästöjä ja jätettä. Kieltäytymisessä ei hankita uusia tuotteita, vaan käytetään jotain jo olemassa olevaa, vähemmän luonnonvaroja kuluttavaa tuotetta tai palvelua sen sijaan. Tällä tavoin yritys voi säästää ja vähentää luonnonvarojen kulutusta.

Esimerkiksi pohtimalla:

Vältetään tarpeetonta pakkaamista.

Vältä ympäristölle vaarallisten aineiden käyttöä.
Lainaa tai vuokraa laitteita yrityksellesi ostamisen sijaan.

Onko tuotteen tai palvelun käyttäminen tarpeen?

Voidaanko tuote korvata jo jollakin olemassa olevalla?

Tunnistetaanko, mitä asiakas oikeasti tarvitsee?

Keskeiset kysymykset

Ymmärtää asiakasta, mitä asiakas todellisuudessa tarvitsee ja mikä on sille merkityksellistä.

Tuotteiden tarjoaminen palveluna. Pesukoneen voi esimerkiksi hankkia käyttöönsä kuukausihinnalla. Tällaisessa järjestelyssä myyjällä on intressi säilyttää pesukoneen käyttöarvo ja pidentää sen käyttöikää.

Lue lisää miten voit kehittää toimintaa

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää merkittävää muutosta siinä, miten yrityksen tekevät keskenään ja muiden sidosryhmien kanssa yhteistyötä ja miten arvoa luodaan verkostoissa. Uusia kumppanuuksia ja ekosysteemejä syntyy.

Yhteistä kaikille muutoksille ovat suunnitteluprosessien ja -menetelmien käyttö, ketteryys ja joustavuus. Hyödyntämällä valmista muotoiluprosessia voidaan hyödyntää parhaita käytänteitä sekä saadaan tehoa ja yhteistä ymmärrystä suunnitteluun.

Esimerkkejä eri muotoilunäkökulmista.

Systeemien muotoilu – > kohdistuu uuteen tapaan toimia verkostoissa -> uusia mahdollisuuksia eri osapuolille

Liiketoiminnan muotoilu -> uusi strategia/business yritykselle

Palvelumuotoilu -> palvelun/tuotteen kehittäminen, asiakasymmärryksen hyödyntäminen

Circular Design – > materiaalivirtojen kierrättäminen/hyödyntäminen uudella tavalla

Useimmat yritykset voivat vähentää tuotantoprosessiensa raaka-aineiden, energian tai tilojen käyttöä ja siten säästää rahaa. Tuotteiden valmistuksen lisäksi voidaan panostaa kompakteihimpiin ja kevyempiin pakkauksiin. Huomattavia säästöjä ja resurssien vähentämistä voidaan saavuttaa myös kehittämällä tehokkaampia yrityksen tukiprosesseja. Vähentämällä yritys siis saavuttaa taloudellisia hyötyjä. Myös asiakkaat ovat entistä kiinnostuneempia vastuullisesti toimivista yrityksistä.

Valmistettavan tuotteen käyttöikää voidaan pidentää monin tavoin. Hyvällä suunnittelulla voidaan edistää kestävien materiaalien ja osien käyttöä sekä varmistaa, että tuote voidaan helposti huoltaa, korjata ja päivittää. Tehokkainta on pidentää tuotteen käyttöikää, kun tuote on jo valmiiksi suunniteltu siten, että käyttöikä on mahdollisimman pitkä ja tuotteen arvo säilyy. Jos suunnitteluvaiheessa huomioidaan myös tuotteen elinkaaren loppuvaihe, tuotteen sisältämien osien ja materiaalien kierrättäminen on helpompaa. Tuotteen elinkaaren pidentämiseen liittyvät palvelut on tärkeä huomioida jo varhaisessa vaiheessa, jotta ne voidaan toteuttaa asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Tutustu myös Tuote palveluna -liiketoimintamalliin, joka edistää kestävien ja pitkäikäisten tuotteiden käyttöä ja pitkää käyttöaikaa. (kts. lisätietoja)

 

Tapoja pidentää tuotteen käyttöikää

Uudelleen käyttö – Yritys voi ostaa takaisin omat tuotteensa tai organisoida niiden jälleenmyynnin. Tällöin asiakkaan on helppo löytää käytetty vaihtoehto. Parhaimmillaan sama tuote voidaan myydä useampaan kertaan.

Korjaaminen – Tuotteet suunnitellaan siten, että ne voidaan korjata. Korjaus- ja varaosapalveluiden kehittäminen tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. Korjaamisen tulee olla myös asiakkaalle kannattavaa.

Ylläpito ja huolto – Ajoissa tehdyt huollot vähentävät ennakoimattomia käyttökatkoja ja alentavat kustannuksia, kun työt voidaan tehdä suunnitellusti ja varaosat saadaan kohtuullisin kustannuksin kohtuullisin kustannuksin ja oikea-aikaisesti. Ennakoiva kunnossapito onkin jo arkea suurissa laitoksissa.

Päivittäminen – Monet laitteet ovat suurelta osin käyttökelpoisia, mutta ne eivät enää vastaa täysin asiakastarpeeseen. Tällöin voi olla hyvä ratkaisu päivittää laitetta osittain ja jatkaa sen käyttöä vielä muutama vuosi.

Uusi käyttötarkoitus – Tuotteelle voidaan suunnitella jo etukäteen uusi käyttötarkoitus, kun alkuperäisestä käytöstä luovutaan. Monet ammattikäyttöön tarkoitetut laitteet ovat edelleen käyttökelpoisia alempaa suorituskykyä vaativassa käytössä.

Esimerkki: Ihmisten terveydenhuollossa käytettyjä laitteita voidaan hyödyntää eläinlääketieteessä.

Esimerkki: Erinomaista suorituskykyä vaativat graafisen, teknisen ja pelialan tietokoneet. Myöhemmin niitä voidaan hyödyntää vähemmän suorituskykyä vaativassa käytössä, esimerkiksi kouluissa.

Monissa teknisissä laitteissa kuluvat erityisesti tietyt osat. Kuluvien osien vaihtamisen jälkeen laite on jälleen käyttökelpoinen, ja se voidaan myydä uudelleen. Tällaista toimintatapaa kutsutaan uudelleenvalmistukseksi. Uudelleenvalmistus on synnyttänyt paljon uusia yrityksiä viime vuosina ja siten luonut uutta liiketoimintaa eri toimialoilla. Yritys voi myös ostaa takaisin omia tuotteitaan ja käyttää niiden ehjiä tai hieman kuluneita osia uusissa tuotteissaan. Vanhoista puretuista osista on myös mahdollista luoda täysin uusia tuotteita.

 

Esimerkki 1: Neuleiden valmistaja ostaa takaisin omia tuotteitaan, kunnostaa ne ja myy ne uudelleen.

Esimerkki 2: Yritys ostaa käytettyjä kännyköitä, huoltaa ne ja myy edelleen kuluttajille.

Esimerkki 3: Yritys ostaa omat laitteensa takaisin ja käyttää niiden sisältämät hyväkuntoiset osat ja moduulit uusien laitteiden valmistuksessa. Samalla yritys saa tietoa oman laitteensa kestävyyteen vaikuttavista ratkaisuista ja voi kehittää tuotteitaan entistä paremmiksi.

Esimerkki 4: Autovalmistajat tehdaskorjaavat merkkihuollossa vaihdettuja osia ja myyvät ne uudelleen jakeluverkon kautta.

Kiertotalouden ytimessä on kierrätys. Se mahdollistaa resurssien käytön ilman uusia neitseellisiä raaka-aineita, joiden hankinta vaatii vuosi vuodelta suurempia taloudellisia ponnisteluita. Kierrätysmateriaalin käyttö parantaa tutkitusti myös yrityksen brändiarvoa, ja samalla se vähentää yrityksen negatiivisia ympäristövaikutuksia. Kierrätettyjä raaka-aineita onkin jo saatavilla kohtuullisin kustannuksin monilla aloilla.

 

Tänä päivänä uudelleenkäytettävien tuotteiden kirjo on huomattava, ja se kasvaa kaiken aikaa. Toimintakuntoisten tuotteiden kierrätykseen käytetään osittain samoja jakelukanavia kuin uusien tuotteidenkin jakeluun. Viime aikoina monet kulutustuotteita myyvät kaupat ovat aktivoituneet omien käytettyjen tuotteiden myynnissä.

 

Toimintakuntoisten tuotteiden lisäksi on mahdollista kierrättää erilaisia moduuleja, komponentteja ja materiaaleja. Niiden kierrätyksessä digitaalisista jakamisalustoista on paljon apua, koska ne parantavat olennaisesti kierrätystuotteiden saavutettavuutta. Myös vähäarvoisille jakeille on omia jakelualustoja, kuten materiaalitori, jota yritykset voivat hyödyntää sivuvirtojen ja jätteen kaltaisten ravinteikkaiden materiaalien kierrättämiseen.

 

Teollisissa symbiooseissa yritys hyödyntää toisen yrityksen sivuvirtaa omassa tuotannossaan. Tällöin sivuvirta saadaan hyötykäyttöön.

 

Esimerkki 1: Toimintakuntoisia tuotteita saadaan helposti kiertoon laittamalla ne myyntiin esimerkiksi jakamisalustoille, joista osa on erikoistunut tiettyihin tuotteisiin, esimerkiksi toimistokalusteisiin tai työkoneisiin.

Esimerkki 2: Kuluttajilla on kierrätysjärjestelmät useimmille jätejakeille. Yritykset puolestaan joutuvat etsimään omat kierrätyskanavat esimerkiksi muoveille. Toisaalta esimerkiksi teolliset pakkausmuovit ovat yleensä hyvin puhtaita ja siten erinomaisesti soveltuvia kierrätykseen.

Esimerkki 3: Puunjalostuksessa erilaisten sivuvirtojen hyötykäyttö erityisesti energianlähteenä on ollut valtavirtaa jo vuosikymmeniä. Nyt sivuvirroille on myös muita käyttökohteita. Olisiko joku kiinnostunut sinun yrityksesi sivuvirtojen hyödyntämisestä? Se voi olla sekä edullisempaa että palkitsevampaa.

Esimerkkejä valtakunnallisista
kiertotalousverkostoista

Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu