Kiertotalousakatemian logo

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Koska tulevaisuus on kiertoa

Koulutamme liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä kehitämme yritysten vastuullisuutta ja kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Haaga-Helian vahvuudet kiertotaloudessa:

  • Liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen
  • Johtaminen ja innovaatiot
  • Myynti ja markkinointi
  • Kansainvälistyminen
  • Taloushallinto/kestävyysraportointi
  • Digitaaliset ratkaisut
  • Johtaminen

Esimerkkejä palveluistamme

Vastuullisuuden ja kiertotalouden osaamiskartoitus​

Tunnistatko yrityksessäsi osaamisen vajetta, joka hidastaa siirtymistä kiertotalouteen ja hiilineutraaliin yritystoimintaa. Kartoitamme yrityksenne vastuullisuuden ja kiertotalouden osaamisen tason sekä osaamisen kehittämistarpeet.

​ Kehitä yrityksellesi kiertotalouden mukaista liiketoimintaa

Onko yritykselläsi tarve huomioida liiketoiminnassa vastuullisuus ja ympäristöasiat entistä paremmin?  Onko yritykselläsi jo alustava tuote-, palvelu- tai liiketoimintaidea, jota haluatte kehittää esim. lisäämällä asiakasymmärrystä, protoilulla, demolla tai jota haluatte viedä kv-markkinoille?

Kiertotalouden liiketoiminnan asiantuntijat auttavat yritystäsi kehittämään kiertotalousajattelun mukaista liiketoimintaa. Yritys voi hyödyntää palvelussa myös Business Finlandin innovaatioseteliä​.

Innovoi menestystarina yrityksellesi​

Kaipaatteko uusia ideoita ja näkemyksiä, mitä mahdollisuuksia kiertotalous voi tuoda yrityksellenne? Millaisen tarinan yrityksesi haluaa kertoa tulevaisuudessa?Työpajassa autetaan yritystä löytämään tulevaisuuden menestysmahdollisuuksia kiertotalouden mukaisesta toiminnasta.

Kiertotalouden ja vastuullisuuden koulutus

Koulutus räätälöidään yrityksen osaamistarpeeseen kartoituksen perusteella. Tarpeet eroavat eri yrityksissä riippuen siitä, onko yritys ottanut jo vihreä siirtymän askeleita kohti kiertotaloutta vai onko yritys vasta aloittamassa vastuullisuusmatkaansa.

Esimerkkejä koulutusteemoista:

  • Kiertotalousajattelun ja vihreän siirtymän perusteet
  • Vastuullisuus markkinoinnissa

Lisää tietoja

Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu