Kiertotalousakatemian logo

RAHOITUS

Koska tulevaisuus on kiertoa

Korkeakoulujen kokeneet rahoitus- ja projektiasiantuntijat koordinoivat kiertotalousprojektien suunnittelua ja toteutusta. Oikeiden rahoituslähteiden tunnistaminen alkaa projektimäärittelystä ja projektiverkoston kokoamisesta. Projektin tavoitteet ja mukana olevat toteuttajat määrittelevät, mistä rahoitusta voi hakea. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä ja haluat osallistua yhteisprojekteihin, olethan rohkeasti yhteydessä alueesi korkeakouluun. Projektirahoituksella katetaan pääsääntöisesti 50–80 % projektin kustannuksista, joten rahoitusvälineestä ja -mallista riippuen tarvitaan myös jonkin verran omaa panostusta.

Rahoitusvälineet

Tunnetuimmat rahoitusvälineet

Business Finland

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin. Rahoitusmalleja on erilaisia, ja ne huomioivat yrityksen ja yrittäjän tarpeet ja kohdemarkkinat. Tutkimuslaitokset ja suuryritykset voivat saada Business Finlandin rahoitusta pk-yritysten kanssa toteutettaviin yhteisprojekteihin.       

Finnvera

Finnvera on Suomen valtion omistama erityisrahoitusyhtiö, joka täydentää pankkien ja muiden rahoittajien tarjoamia rahoituspalveluja.  Finnvera tarjoaa rahoitusta muun muassa yrityksen perustamiseen, investointeihin ja suuryritysten kansainvälisen kaupan takuisiin. Finnvera tukee myös kasvuyrityksiä tarjoamalla vakuuksia pankkilainoille.

Taaleri

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuviin energialähteisiin ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Taalerin rahastot rahoittavat muun muassa tuuli- ja aurinkovoimaa, biotaloutta sekä kiinteistöjä. Taalerin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. 

Horisontti Eurooppa

Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoitus auttaa torjumaan ilmastonmuutosta ja saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Ohjelmakaudella 2021–2027 Horisontti Eurooppa -ohjelma jakaa rahoitusta noin 95 mrd. euroa. Ohjelmakauden aikana järjestetään useita rahoitushakuja. Tuki on suunnattu yrityksille ja tutkimusorganisaatioille sekä tutkijoille. Ohjelmasta rahoitettavat projektit ovat yleensä suuruudeltaan useita miljoonia euroja ja ne toteutetaan kansainvälisinä yhteistyöprojekteina.

Horisontti Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavien projektien teemoja ovat digitaalitalous ja -teknologia, teollisuus ja avaruus, ympäristöneutraali ja digitalisoitu tuotanto, elintarvikkeet, biotalous, luonnonvarat, maatalous ja ympäristö sekä kierto- ja biotalouden edistäminen.

Euroopan aluekehitysrahasto

Niin kansainvälinen kuin kansallinenkin sääntely lisääntyy, joka kannustaa siirtymään kiertotalouteen.

EAKR tukee yrityksiä, kuntia, kuntayhtymiä, alueellisia toimijoita, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, yhdistyksiä ja säätiöitä. Ohjelmakaudella 2021-2027 EAKR jakaa kiertotalouteen liittyviin projekteihin noin 200 miljoonaa euroa. Hankkeiden tulee lähtökohtaisesti olla useamman toimijan yhteishankkeita. Maakuntaliitot koordinoivat rahoitusta tutkimusorganisaatioille, korkeakouluille ja yhdistyksille. Yrityksille rahoituksen jakamista koordinoivat ELY-keskukset. 

Digitaalinen Eurooppa

Digitaalinen Eurooppa-ohjelma rahoittaa digitaalisten valmiuksien kehittämistä ja teknologian käyttöönottoa. Avustuksia myönnetään teknologian investointitarpeisiin ja edistämään Euroopan kilpailukykyä tuomalla digitaaliset ratkaisut konkreettiseen käyttöön. Ohjelmakaudella 2021-2027 rahoitusta jaetaan noin 7,6 mrd. euroa. Digitaalinen Eurooppa rahoittaa yrityksiä, julkishallintoa, korkeakouluja, tutkimuslaitoksia ja kuntia.

InvestEU:n rahoitusohjelma

InvestEU-ohjelma rahoittaa kestäviä investointeja, innovaatioita ja uusien työpaikkojen synnyttämistä. Rahoitus myönnetään mm. Euroopan investointipankin ja Pohjoismaiden investointipankin myöntämillä lainatakauksilla. Kauden 2021-2027 aikana rahoitusta jaetaan noin 26,2 mrd. euroa. InvestEU-ohjelma rahoittaa pk-yrityksiä ja julkisorganisaatioita kestävässä kehityksessä.

Euroopan innovaatiorahasto

Euroopan Innovaatiorahasto tukee Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisten teknologioiden kehittämistä ja Euroopan kilpailukyvyn kasvattamista. Rahaston varat ovat peräisin päästöoikeuksien huutokaupoista. Rahasto keskittyy isoihin lippulaivaprojekteihin, innovatiivisiin vähähiilisyysratkaisuihin, sekä pienen mittakaavan projekteihin, joilla tavoitellaan merkittäviä päästövähennyksiä. Ohjelmakaudella 2020 – 2030 rahasto jakaa rahoitusta noin 10 mrd. euroa. Euroopan Innovaatiorahasto rahoittaa yrityksiä.

Työsuojelurahasto

Työsuojelurahasto rahoittaa työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeita suomalaisten työpaikkojen hyväksi. Työsuojelurahasto pyrkii edistämään työturvallisuutta ja -terveyttä, työelämätoimijoiden välisiä suhteita sekä tuottavuutta kotimaisessa työelämässä. 

Suomen teollisuussijoitus

Suomen Teollisuussijoituksen eli Tesin kohteet ovat venture capital, kasvu- ja teolliset pääomasijoitukset vähemmistöosuuksina yksityisten sijoitusten kanssa. Tesi sijoittaa myös kiertotalouden ratkaisujen edistämiseen. 

 

Ilmastorahasto

Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeja pääasiassa pääomalainojen, erityissijoitusrahastojen ja muiden erityisrahoitusinstrumenttien kautta. Ilmastorahasto rahoittaa yksityisten ja julkisten toimijoiden projekteja.

LIFE-ohjelma

LIFE-ohjelma rahoittaa ympäristöön, ilmastotoimiin ja luonnonsuojeluun liittyvä projekteja, jotka myötävaikuttavat EU:n ympäristötavoitteiden saavuttamista. Projektit voivat olla esimerkiksi teknologian hyödyntämiseen liittyviä pilotteja tai demonstraatioita. Ohjelmakaudella 2021 – 2027 LIFE-ohjelma myöntää rahoitusta noin 5,4 mrd. euroa. Kauden aikana on useita rahoitushakuja. LIFE-ohjelma myöntää rahoitusta yrityksille, kunnille, tutkimuslaitoksille, järjestöille ja julkisorganisaatioille. Projektikonsortioissa on usein 3-7 jäsentä, mutta rahoitusta voi hakea myös yksittäinen toimija.

Aalistunturin seudulla sijaitsevan Näläntöjärven niemennokka

Lue lisää rahoitusvaihtoehdoista

Kiertotalous Suomi

Osa ratkaisua ongelman sijaan - löydä rahoitusta kiertotalouteen

Motiva

Kestävän rahoituksen tietopalvelu ja pyöreä pöytä

Etkö löytänyt etsimääsi? Ota yhteyttä, niin etsitään yhdesssä sopiva ratkaisu.

Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu