Kiertotalousakatemian logo

LIIKETOIMINTAMALLIT

Koska tulevaisuus on kiertoa

Kiertotaloudessa on tunnistettu useita erilaisia liiketoimintamalleja. Liiketoimintamalleja voi hyödyntää kehitettäessä uutta kiertotalousliiketoimintaa. Erilaisten mallien välillä on yhteyksiä, ja useimmiten yritykset ja niiden ratkaisut edustavat useampaa erilaista mallia. Tunnistettuja perusmalleja on viisi, joiden lisäksi on tunnistettu mahdollistajamallit. Malleja ja erilaisia variaatioita voi olla useita muitakin. 

Jakamistalous

liiketoimintamallissa yritykset jakavat ja vuokraavat tuotteita ja palveluita. Verkkopohjaiset jakamisalustat yhdistävät tuotteiden omistajia ja palveluiden tuottajia asiakkaisiin. Alustat tarjoavat tuotteita ja palveluita myyville yrityksille mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaa ja saada uusia asiakkaita. Asiakkaat puolestaan hyötyvät monipuolisemmasta tarjonnasta. Jakamistalous parantaa tuotteiden käyttöastetta ja pidentää niiden elinkaarta, kun uusien tuotteiden tarve pienenee.  

Tuote palveluna

liiketoimintamallissa myydään palveluita tuotteiden sijaan. Palveluyritys tarjoaa asiakasyritykselle asiakkaan tarpeen täyttävän palvelun tai tuotteen käyttöoikeuden sen sijaan, että asiakasyritys hankkisi itselleen tarpeen täyttävän tuotteen. Asiakasyritys maksaa tarpeen täyttävästä tuotteen käyttöoikeudesta tai palvelusta ja välttää siten omistamiseen liittyvät kustannukset ja riskit. Malli kannustaa palveluyrityksiä käyttämään palvelutuotannossaan mahdollisimman kestäviä tuotteita, mikä parantaa ekologista kestävyyttä vähentämällä syntyvän jätteen määrää sekä tarvetta uusille tuotteille. 

Käyttöiän pidentäminen

Tuotteen käyttöiän pidentäminen liiketoimintamallina tarkoittaa tilannetta, jossa tuotteiden elinikää pidennetään suunnittelemalla ne alusta alkaen siten, että niiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Suunnittelun lisäksi elinkaarta voidaan pidentää esimerkiksi kustannustehokkaalla ennakoivalla huollolla ja korjaamisella sekä tietystikin tuotteiden jälleenmyynnillä. 

Resurssitehokkuus

Kierrätys ja uudelleenvalmistus ovat tärkeä osa kiertotaloutta. Niiden avulla voidaan vähentää tarvetta uusien neitseellisten raaka-aineiden käytölle. Samalla myös jätteiden määrä vähenee. Materiaalien, osien ja moduulien kierrätys ja uudelleenkäyttö sekä sivuvirtojen hyödyntäminen tehostaa yrityksen toimintaa sekä parantaa brändiä ja kannattavuutta. Kun uusioraaka-ainemarkkinoita tukevat sääntely- ja verohelpotukset kehittyvät, voi tästä liiketoimintamallista tulla myös nykyistä tuottoisampaa.  

Mahdollistaminen

Mahdollistajayritykset tukevat yritysten siirtymistä kiertotalouteen ja edistävät verkostojen ja yhteistyökumppanuuksien syntymistä. Ne tarjoavat ratkaisuja ja palveluja kierrätyksestä logistiikka- ja hallintajärjestelmiin sekä dataan ja neuvontapalveluihin. Mahdollistajat auttavat yrityksiä tunnistamaan mahdollisuuksiaan ja optimoimaan toimintaansa saavuttaakseen taloudellisia ja ekologisia hyötyjä.

Uusiutuvuus

Uusiutuvuuden liiketoimintamallissa yritys kehittää tuotteitaan hyödyntäen uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita. Prosesseissa käytetään kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa kiertotalouden mukaisesti siten, että uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat käytetään mahdollisimman resurssitehokkaasti ja hävikki minimoiden.

Kiertotalouden kiinnostavimmat

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu