Kiertotalousakatemian logo

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LASKEMINEN

Koska tulevaisuus on kiertoa

Yritysten toiminnalla on paljon erilaisia vaikutuksia ympäristöön. Viime vuosikymmenen aikana erityisesti yrityksen toiminnan, tuotteen ja palvelun ilmastovaikutukset eli hiilijalanjäljet ovat nousseet keskiöön, mutta myös toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen eli biodiversiteettiin ovat mukana keskustelussa. Ilmastovaikutusten laskentaan on olemassa useita erilaisia menetelmiä, joka saada sen tuntumaan monimutkaiselta ja mahdottomalta. Tutustu menetelmiin alapuolella olevista linkeistä.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki mittaa yrityksen toiminnan, tuotteen tai palvelun ilmastovaikutusta. Se auttaa kiinnittämään huomion merkityksellisiin asioihin ja kohdistamaan toimenpiteet. 

Hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon ilmaston lämpenemiseen vaikuttavia päästäjä syntyy tuotteen tai palvelun elinkaaren aikana. Laskennassa kaikki ilmastopäästöt muunnetaan kasvihuonekaasuvaikutustaan vastaavaksi hiilidioksidimääräksi ja tulos ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2ekv). 

Se on yleisesti käytössä oleva kasvihuonekaasupäästöjen yhteismitta. Laskenta tuottaa tietoa siitä, miten paljon ja missä toiminnoissa yrityksessä syntyy päästöjä. Hiilijalanjäljen laskentaa varten on laskureita ja standardeja. Suomessa yleisimmin käytettyjä ovat GHG-protokolla ja ISO-standardi.  

GHG-protokolla

GHG-protokollalla hiilijalanjälkilaskenta voidaan suorittaa kolmella eri tasolla tai vaikutusalueella, jotka ovat:  

  • Vaikutusalue 1: Laskentaan sisältyvät vain yrityksen suorat, itseaiheutetut päästöt.
  • Vaikutusalue 2: Laskentaan sisältyy myös epäsuoria päästöjä, kuten ostetun energian tuotantoon liittyvät päästöt.
  • Vaikutusalue 3: Laskentaan sisältyy myös epäsuoria päästöjä, kuten työntekijöiden työssäkäyntimatkat ja yrityksen käyttämät logistiikkapalvelut.

ISO 14001

ISO 14001 määrittelee hiilijalanjäljen laskentaan liittyvät periaatteet, vaatimukset ja ohjeet. Laskennassa huomioidaan tuotteen koko elinkaari. Standardi perustuu kahteen elinkaarilaskentastandardiin (SFS-EN ISO 14040 ja SFS-EN ISO 14044). ISO-standardien avulla tehtynä ja todennettuna ilmastovaikutusten laskenta on uskottavaa, johdonmukaista ja läpinäkyvää. Laskenta ei huomioi tuotteen sosiaalisia tai taloudellisia vaikutuksia.

Mitä hyötyä on hiilijalanjäljen laskennasta?

Miksi yrityksen kannattaa tehdä hiilijalanjäljen laskenta, jota se seuraa? Vastaus on yksinkertainen. Nykyaikaiseen tieteeseen perustuvaan päästövähennyssuunnitelmaan sitoutuneet yritykset ovat raportoineet paitsi kannattavuuden ja sijoittajien luottamuksen kasvamisesta myös yrityksen innovaatiokyvyn ja brändin vahvistumisesta. Samalla myös lakipohjaiseen sääntelyyn liittyvä epävarmuus vähenee, kun yritys ennakoi muutoksia.

Yritykset, jotka ovat sitoutuneet päästövähennyssuunnitelmiin ja seuraavat hiilijalanjälkeään, voivat usein saavuttaa kustannussäästöjä energiatehokkuuden parantamisen ja resurssien tehokkaamman käytön kautta. Lisäksi ympäristöystävälliset käytännöt ja päästöjen vähentäminen voivat houkutella vastuullisia sijoittajia ja parantaa yrityksen mainetta, mikä voi vaikuttaa myönteisesti osakkeen arvoon ja sijoittajien luottamukseen.

Kysymyksiä

Kysymyksiä liiketoiminnastasi

Oletko tietoinen yrityksesi hiilijalanjäljen suuruudesta? 

Tiedätkö, miten yrityksesi voisi pienentää hiilijalanjälkeä?

Onko käsite hiilikädenjälki sinulle tuttu?  

Tiedätkö, mistä saat tukea hiilijalanjäljen laskentaan?  

Päästökompensaatiot

 Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat julkaisseet oppaan, joka selkeyttää hiilimarkkinoiden pelisääntöjä eri toimijoiden kesken ja vähentää harhaanjohtavaa markkinointia eli nk. viherpesua. Opas painottaa ilmastoväittämien selkeyttä, yksiselitteisyyttä sekä todenperäisyyttä ja sen tarkistettavuutta. 

Tutustu oppaaseen

Energiantuottajien päästölaskuri 

Kaukolämmön tuottajien edunvalvontajärjestö Paikallisvoima ry on kehittänyt energiantuotannon päästölaskurin, jonka yritys voi liittää verkkosivuilleen. Laskuri sisältää keskeiset oman tuotannon päästöt, jotka lasketaan yleisesti käytetyn GHG-protokollan mukaisesti. Laskuria käyttävät jo monet energiaa tuottavat laitokset.

Laskuriin

Kiertotalouden mittaaminen

Ellen MacArthur Foundation -säätiön kehittämä kiertotalouden mittaamistyökalu Circulytics auttaa yrityksiä siirtymään kiertotalouteen. Työkalu auttaa yritystä tunnistamaan oman toimintansa luonteen suhteessa kiertotalouteen sekä kartoittamaan kiertotaloussiirtymän liiketoimintaan liittyviä potentiaaleja. Työkalu tuottaa laskennallisen arvon, joka kuvaa yrityksen kiertotaloustasoa. Rekisteröitymisen vaativa Circulytics soveltuu niin materiaaleja hyödyntäville kuin palvelualan yrityksillekin. Työkalu on englanninkielinen. 

Lisätietoa

Hiilikädenjälki 

Hiilikädenjälki kuvaa positiivisia ilmastovaikutuksia tuotteen tai palvelun käyttäjälle. Hiilikädenjälki ei kerro päästöjen määrää, vaan miten paljon päästöjä voi säästää perustasoon verrattuna. Asiakas voi valita tuotteen tai palvelun ilmoitetun hiilikädenjäljen perusteella. Hiilikädenjäljen laskemiseksi tulee määritellä avoimesti perustaso, johon tuotetta tai palvelua verrataan sekä tehdä hiilijalanjälkilaskenta ja/tai elinkaariarviointi. Hiilikädenjälki voidaan ilmoittaa esimerkiksi säästyneinä päästöinä, kun valitaan kierrätysmateriaaleista valmistettu tuote.

Tutustu oppaaseen

Kiertotaloussiirtymän CTI-työkalu toiminnan itsearviointiin

Circular Transition Indicators -työkalun (CTI) avulla arvioidaan kiertotalouden toteutumista koko yrityksen, tietyn liiketoiminnon tai tuoteryhmän tasolla. Toimintaa tarkastellaan prosessien tai materiaalien osalta. Työkalu auttaa yritystä ymmärtämään materiaalien kulutustaan sekä tunnistamaan materiaalien kiertotalousmahdollisuuksia. Työkalu painottuu materiaalivirtoihin.

Työkaluun

YHIILARI - hiilijalanjälkilaskuri - Suomen ympäristökeskus

Työkalun käyttöä varten tulee koota tiedot yrityksen koko vuoden energiankulutuksesta. Laskenta perustuu standardoituun GHG-protokollan mukaiseen kasvihuonekaasujen päästölaskentaan. Y-Hiilari on mekaniikaltaan yksinkertainen, ja sen käyttäminen on mahdollista ilman ulkopuolista apua. Työkalun formaatti on Excel-taulukko, johon käyttäjä syöttää yrityksensä tiedot. Työkalun käyttö on helppoa ja täysin ilmaista.

Mene sivulle

Climpactor

Climpactor on Teknologiateollisuus ry:n kehittämä työkalu ilmaston ja yhteiskunnallisen vaikutuksen arvioimiseen. Työkalu ei sellaisenaan sovellu vastuullisuusraportointiin, mutta sen avulla on mahdollista arvioida hiilijalanjäljen lisäksi useita erilaisia kädenjälkivaikutuksia, kuten esimerkiksi hiilikädenjälkeä, kiertotaloutta, työllisyyttä, hyvinvointia ja tasa-arvoa, terveyttä ja turvallisuutta.

Tutustu

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä, niin me autamme.

Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu