Koulutukset

 

Ammattikorkeakoulut tarjoavat yrityskoulutuksia sekä avoimen korkeakoulun koulutuksia. Tutkinto-opinnoissa asiantuntija voi kehittää laajempaa kiertotalousosaamista, joka on usein linkitetty myös johonkin toiseen asiantuntijaosaamiseen. 

 

Muut palvelut ~ kaikki tiedot

Palvelu nimiKuvausAjankohta / toteutusHinta?YhteyshenkilöOsaamiset kts. KT-asiantuntija kärkiosaamisetPARAMETRI: esim. strateginen johtaminen,
lainsäädäntö
Linkki palvelun sivustolle
Future FactoryJamk Future Factory on Jyväskylän ammattikorkeakoulun uuden sukupolven korkeakoulun innovaatio- ja oppimisalusta, joka yhdistää opiskelijat ja työelämän. JAMK Future Factoryssa ratkomme opiskelijavoimin aitoja kehittämishaasteita työelämän tai TKI-projektien toimeksiannosta ketterästi ja monialaisesti. Fuel for Creativity!

Jamk Future Factoryn® avulla yritykset, yhdistykset, järjestöt, kolmannen sektorin toimijat ja TKI-hankkeet saavat ratkaisuja omiin toimeksiantoihinsa. Toimeksiantojen parissa työskentelee valmentajiensa tukemana eri alojen opiskelijoista koostuvat tiimit ja heillä on käytössään Jamkin asiantuntijoiden tuki sekä viimeisintä teknologiaa.

Tuloksena Jamk Future Factory® opintojaksoilla on mm. tuoteideoita, protoja, demoja, palvelukonsepteja ja yritysideoita. Lisäksi Jamk Future Factorysta® Sinä voit löytää hyviä tyyppejä - ehkä jopa tulevaisuuden työvoimaa yrityksellesi!
Toimeksianto?Kämppi, MarjaHakkarainen, Mari
Keskinen, Mikko
Lahdenperä, Emilia
Salminen, Suvi
Aksovaara, Satu
Ojanperä Riku
Kehittämishaaste
Opiskelijaprojekti
Lue lisää
BioPaavo Pro: Hackathon-innovaatiokilpailuBioPaavo by JAMK on biotalouden yrityskiihdyttämö, jonka tavoitteena on synnyttää uutta liiketoimintaa ja globaalisti merkittäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi kansainvälisessä biotalouden toimintaympäristössä. BioPaavon keskeisinä tehtävinä ovat biotalousliiketoiminnan kehittäminen ja uusiin innovaatioihin perustuvan kestävän liiketoiminnan synnyttäminen, uusien teknologioiden ja digitalisaation hyödyntäminen, kykyjen ja osaamisen kehittäminen sekä yritysverkostojen ja ekosysteemien rakentaminen. Lehtomäki, Annimari
Sauranen, Tapani
Kumpulainen, Riikka
Lehtomäki, Annimari
Sauranen, Tapani
Hackathon
Kiertotalous
Biotalous
Kehittämishaaste
Lue lisää
DataSpaceHackathonUutta liiketoimintaa ruokaketjun yhteisöllisesti datasta ja reilusta datataloudesta12.1.2023 - 28.3.2023Sopimuksen mukaanLehtomäki, Annimari
Hyyrönmäki, Jyrki (DataSpace Europe Oy)
Lehtomäki, AnnimariHackathon
Kiertotalous
Biotalous
Kehittämishaaste
Lue lisää
GasumHackathonEtsitään ratkaisuja ja yhteistyökumppaneita hyödyntämään biokaasulaitosten sivuvirroista syntyvää hiilidioksidia24.1.2023 - 19.4.2023Sopimuksen mukaanLehtomäki, Annimari
Kinnunen, Viljami (GASUM Ltd)
Lehtomäki, AnnimariHackathon
Kiertotalous
Biotalous
Kehittämishaaste
Lue lisää
Biotalouden koulutuspalvelut: energia-alaJamkin Biotalousinstituutti tarjoaa asiantuntemuksensa energia-alan teknologia- ja palveluyrityksien, tutkimuslaitosten, viranomaisten ja kuluttajien käyttöön erilaisina koulutus- ja asiantuntijapalveluina. Asiantuntijapalvelumme käsittävät mm. erilaiset TKI-toimintaan liittyvät toimeksiannot ja niihin liittyvät selvitykset/lausunnot sekä muun alaan liittyvän konsultoinnin.

Osaamistamme kohdistuu erityisesti erilaisten biomassojen palamiseen, päästöjen hallintaan, energiatehokkuuteen sekä lämmön turvalliseen tuottamiseen liittyviin asioihin. Lisäksi vahvuuksiamme ovat myös maaseudun energiajärjestelmät ja niiden energiatehokkuus sekä kiinteiden biopolttoaineiden ja savukaasujen analytiikka. Koulutuspalveluitamme kehitämme asiakaslähtöisesti kysynnän mukaisesti. Tällä hetkellä pystymme tarjoamaan mm. kiinteiden polttoaineiden näytteenottokoulutusta, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutusta sekä uusiutuvaan energiaan liittyviä työvoimakoulutuksia.
ToimeksiantoSopimuksen mukaanSalmi, JanneSalmi, JanneAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Uusien innovaatioiden testausBiotalousinstituutissa sijaitsevan Testorin fasiliteetit mahdollistavat monenlaisen testauksen ja tuotekehityksen. Tilat ovat hyvin instrumentoitu erilaisia bio- ja kiertotalouden sekä cleantech-innovaatioihin liittyviä testauksia ja mittauksia ajatellen. Lisäksi tiloista löytyvät monipuoliset käyttöhyödykkeet kuten sähkö, vesi ja paineilma mahdollistavat erilaisten prosessilaitteistojen asentamisen tiloihin. Mahdolliset testauksissa muodostuvat lämpökuormat voidaan ottaa talteen ja hyödyntää alueen kaukolämpöverkossa uuden kaksisuuntaisen kaukolämpö­liitännän avulla.

Tiloissa on testattu erilaisia bio- ja kiertotalouden innovaatioita kuten esim. valtameriristeilijöillä muodostuvaa ruoka ja saniteettijätteitä stabiloivaa biohiilireaktoria, uuden sukupolven biokaasureaktoria, lämmönvaihtimen energiatehokkuuksia sekä lukuisia erilaisia polttoon perustuvia lämmitys­järjestelmiä. Palvelu toteutetaan Biotalousinstituutin tiloissa Saarijärvellä. Testaukset suunnitellaan ja toteutetaan aina yhdessä asiakkaan kanssa parhaan lopputuloksen aikaansaamaiseksi.
ToimeksiantoSopimuksen mukaanSalmi, JanneSalmi, JanneTuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
Lämmityskattiloiden tyyppitestaus ja tuotekehitysYhä tiukentuvat säädökset edellyttävät aiempaa energiatehokkaampia ja vähäpäästöisempiä energiantuotantomuotoja. Biotalousinstituutissa pystymme tarjoamaan lämmityskattiloiden tyyppitestauspalveluja teholuokassa 0–1 MW sekä lämpökonttien testauspalveluja aina 3 MW asti. Kattiloiden tyyppitestaukset suoritetaan standardin EN 303-5 mukaisesti.

Testausympäristömme yhdessä arvostetun osaamisemme ja asiakaslähtöisen toimintatavan kanssa mahdollistaa myös laadukkaat kattiloihin liittyvät räätälöidyt tuotekehityspalvelut. Lämmityskattiloiden ja lämpökonttien testaus tapahtuu Biotalousinstituutin hyvin instrumentoidussa kattilantestauslaboratoriossa modernien säätö ja mittalaitteiden avulla. Tyypillisesti testauspaketti sisältää avaimet käteen testauksen, jolloin asiakkaan tehtäväksi jää vain testattavan laitteiston lähetys ja nouto Biotalousinstituutista.
ToimeksiantoSopimuksen mukaanSalmi, JanneSalmi, JanneTuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
Vesiosuuskuntien varautumissuunnitelmatVesiosuuskunta vastaa toimittamastaan talousveden laadusta ja saatavuudesta kaikissa tilanteissa. Vesihuoltolaki velvoittaa vesiosuuskuntia laatimaan varautumissuunnitelman ja pitämään suunnitelman ajan tasalla. Suunnitelmassa kartoitetaan riskit, laaditaan toimenpiteitä riskien pienentämiseksi ja varaudutaan kriisitilanteisiin.

Varautumissuunnitelma laaditaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Palvelumme kautta saat suunnitelman laadintaan tai päivittämiseen apua ja asiantuntijuutta. Keskustelusta suunnittelijan kanssa ei veloiteta mitään. Varsinaisen varautumissuunnitelman laadinnasta tehdään kirjallinen tarjous. Teemme myös varautumissuunnitelmien arviointeja.
ToimeksiantoSopimuksen mukaanHurskainen, MirjaAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Vesiensuojelu- ja kunnostussuunnitelmatMonet vesistöt ovat muuttuneet ihmisen aiheuttaman toiminnan seurauksena ja ovat kunnostuksen tarpeessa. Ne vesistöt, jotka ovat säilyneet luonnontilaisina tai luonnontilan kaltaisina tarvitsevat suojelua turvaamaan vesistöjen hyvän tilan säilyttämistä.
Vesistökunnostuksilla ja vesistöjen suojelulla parannetaan vesistöjen hyöty- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä edesautetaan luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Tarjoamme suunnittelupalvelua vesistöjen tilan kunnostuksiin ja vesiensuojeluun. Ennen vesistön kunnostusta tulee laatia suunnitelma, jossa selvitetään tehokkaimmat keinot vesistön tilan parantamiseksi. Suunnittelijamme laatii suunnitelman haluamallesi vesistölle tai vesistön osalle. Suunnittelu on valuma-aluekohtaista ja toteutetaan yhteistyössä eri tahojen ja paikallisten asukkaiden kanssa. Meiltä saat apua ja neuvoja myös vesistökunnostusten sekä suojelu- ja kunnostussuunnitelmien rahoituksen järjestämiseen.
ToimeksiantoSopimuksen mukaanSiimekselä, TiinaSiimekselä, TiinaAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Kiinteistökohtainen jätevesineuvontaKiinteistökohtaista jätevesineuvontapalvelua Keski-Suomen kunnille. Ovatko ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla sijaitsevat jätevesijärjestelmät määräysten mukaisia ja kunnossa? Ilmaista jätevesineuvontaa ei enää ole saatavilla eivätkä viranomaisten resurssit riitä tämän tiedon välittömään selvittämiseen.

Jätevesineuvontapalvelumme tuo työhön lisäresurssia. Neuvontapalveluamme käyttäessäsi sinun ei tarvitse itse lähteä kiinteistöille, vaan voit jättää sen meidän huoleksemme. Jyväskylän ammattikorkeakoulu tunnetaan jätevesineuvonnan asiantuntijana, mikä edesauttaa neuvontatyön onnistumista ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
ToimeksiantoSopimuksen mukaanHurskainen, MirjaHurskainen, MirjaAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Automaattinen vedenlaadun mittausAutomaattisella mittauksella saadaan tarkkaa tietoa vedenlaadun vaihteluista ja kuormituksesta. Perinteisesti vedenlaatua on tutkittu ottamalla vesinäytteitä. Näiden heikkoutena on, että näyte kertoo vain sen hetkisen vedenlaadun. Automaattisen vedenlaadunmittauksen etuna on tulosten jatkuva mittaaminen 24/7, jolloin saadaan tarkempaa tietoa vedenlaadusta ja sen muutoksista. Menetelmä sopii erityisesti kohteille, jossa haluaan saada tarkkaa tietoa pitemmältä ajanjaksolta.

Automaattisen vedenlaadun mittalaitteet voidaan asentaa monenlaiseen eri kohteeseen riippuen tarpeistasi. Mittalaitteet toimivat automaattisesti, mitaten vedenlaatua esim. yhden tunnin välein. Mittaustulokset tulevat reaaliaikaisesti nettisivulle, josta niitä voidaan tarkastella tai ladata excel-tiedostona milloin vain.
ToimeksiantoSopimuksen mukaanLahtela, SamuliLahtela, SamuliAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Analyysilaboratorio, prosessiseurantaBiotalousinstituutin analyysilaboratorion toiminta tuottaa tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavaa analyysitietoa bio- ja kiertotalouden parissa työskenteleville yrityksille ja julkisille organisaatioille. Analyysilaboratoriomme toimintaa ohjaa vahva asiakaslähtöisyys, jonka myötä toimintamme on joustavaa, ketterää ja asiakastarpeet huomioivaa. Analyysit teemme hyviä laboratoriotapoja ja uusimpia SFS, EN ja ISO-standardeja noudattaen.

Toimitilamme mahdollistavat uusiutuvan energian, vesiensuojelun sekä maa- ja metsätaloussektorilta kertyvien näytteiden analysoinnin. Yhteistyö muiden Jamkin laboratorioiden ja verkostossamme olevien yhteistyölaboratorioiden kanssa on tiivistä ja mahdollistaa hyvin kattavan palvelutarjonnan.
ToimeksiantoSopimuksen mukaanSalmi, JanneSalmi, JanneAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Analyysilaboratorio, kiinteät polttoaineetBiotalousinstituutin analyysilaboratorion toiminta tuottaa tutkimus- ja kehitystyössä tarvittavaa analyysitietoa bio- ja kiertotalouden parissa työskenteleville yrityksille ja julkisille organisaatioille. Analyysilaboratoriomme toimintaa ohjaa vahva asiakaslähtöisyys, jonka myötä toimintamme on joustavaa, ketterää ja asiakastarpeet huomioivaa. Analyysit teemme hyviä laboratoriotapoja ja uusimpia SFS, EN ja ISO-standardeja noudattaen.

Toimitilamme mahdollistavat uusiutuvan energian, vesiensuojelun sekä maa- ja metsätaloussektorilta kertyvien näytteiden analysoinnin. Yhteistyö muiden Jamkin laboratorioiden ja verkostossamme olevien yhteistyölaboratorioiden kanssa on tiivistä ja mahdollistaa hyvin kattavan palvelutarjonnan.
ToimeksiantoSopimuksen mukaanSalmi, JanneSalmi, JanneTuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
PäästömittauspalvelutIlmastonmuutoksen myötä energiantuotannosta aiheutuvien päästöjen merkitys on voimakkaasti kasvanut. Jamkin Biotalousinstituutissa on tutkittu vuosien ajan pienpolton päästöjä yhdessä alan laitevalmistajien kanssa. Oikeat ja luotettavat päästömittaustulokset ovatkin elintärkeitä kehitettäessä uusia ja vähäpäästöisisä energian tuotantomenetelmiä.ToimeksiantoSopimuksen mukaanSalmi, JanneSalmi, JanneAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Kiinteiden biopolttoaineiden ja biomassojen käsittely- ja käyttökokeetBiotalousinstituutissa on tehty sen olemassaolon ajan erilaisia kiinteiden ja nestemäisten biopolttoaineiden, biomassojen ja erilaisten jätemateriaalien esi- ja jatkokäsittelyä sekä pienessä että pilotointimittakaavassa asiakkaiden, tutkimus- ja tuotekehitys­hankkeiden sekä opetuksen tarpeiden mukaisesti. Meillä on olemassa hyvä laitekanta erilaisten mekaanisten käsittelykokeiden suorittamiseen.ToimeksiantoSopimuksen mukaanSalmi, JanneSalmi, JanneTuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
VesinäytteenottoSuurin riski ympäristötutkimuksissa liittyy yleensä virheelliseen näytteenottoon. Oikein otettu, edustava näyte mahdollistaa luotettavien tulosten saannin. Käyttämällä asiantuntevaa vesinäytteenottajaa varmistat, että näytteenotto toteutuu luotettavasti ja ammattitaitoisesti.

Tarjoamme vesinäytteenottoa tarpeidesi mukaan ympärivuotisesti esim. vesistöistä, jätevesistä sekä talous- ja pohjavesistä. Näytteenoton toteuttaa henkilökuntamme asiantunteva ympäristönäytteenottaja.
ToimeksiantoSopimuksen mukaanLahtela, SamuliLahtela, SamuliAsiantuntijapalvelu Lue lisää
KosteikkosuunnitteluOikein suunniteltu ja mitoitettu kosteikko poistaa vedestä mm. ravinteita ja kiintoainesta. Vesienpuhdistuksen lisäksi kosteikko lisää luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. Kosteikkoa voidaan hyödyntää myös riistakäytössä.

Tarjoamme sinulle kosteikkosuunnittelu-palvelua, jossa suunnittelija laatii haluamallesi kohteelle kosteikkosuunnitelman. Ota yhteyttä suunnittelijaamme, jonka kanssa voit keskustella tarkemmin kosteikkosuunnitelman laatimisesta. Samalla voitte sopia mahdollisesta maastokäynnistä kohteelle. Keskustelusta tai maastokäynnistä ei veloiteta mitään. Varsinaisesta kosteikkosuunnitelman laadinnasta tehdään kirjallinen tarjous. Teemme myös kosteikon puhdistustehon mittaamista vesinäytteiden tai automaattisten vedenlaadun mittalaitteiden avulla.
ToimeksiantoSopimuksen mukaanLahtela, SamuliLahtela, SamuliAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Esihenkilötyö vastuullisuuden ja tavoitteellisuuden tukemisessaEsihenkilötyön ydintä on kohtaaminen. Vastuullisuutta ja tavoitteellisuutta tuetaan parhaimmillaan laadukkailla kohtaamisilla. Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti työn suuntaaminen luovat koko organisaation toiminnalle vahvan suunnan.ToimeksiantoSopimuksen mukaanKalavainen, Jari
Hyyryläinen, Ari
Kalavainen, Jari
Hyyryläinen, Ari
Koulutus
Kehittäminen
Lue lisää
GOPP-työpajaGOPP -työpajamenetelmä auttaa kehittämään loogisesti yhdenmukaisia, kattavia suunnitelmia, minkä ansiosta se soveltuu erinomaisesti hankesuunnitelmien, toimintasuunnitelmien, strategioiden ja muiden loogista rakennetta vaativien suunnitelmien laatimiseen. Soveltuu kaikkien yritysten ja yhteisöjen kehittämiseen.

GOPP, Goal Oriented Project Planning, on suunnittelun ja kehittämisen työväline, jolla päästään yhteiseen tavoitteeseen. Työpajan tuloksena syntyy loogisen viitekehyksen muodossa oleva toimenpidesuunnitelma tavoitteineen ja tuloksineen. Menetelmän etuja ovat osallistava toimintatapa, looginen ja täsmällinen etenemismalli sekä tuloksellisuus. Työpajamenetelmä sopii yrityksille sekä kehittämis- ja koulutusorganisaatioille.
ToimeksiantoAlk. 1260 euroa/päivä (+alv. 24%)Kivelä, AnteroKivelä, AnteroKoulutus
Kehittäminen
Lue lisää
Hyönteistalouden tutkimus, kehitys ja koulutusHyönteistalouden merkitys kasvaa tulevaisuudessa ja on tuonut pysyvästi uuden alan Suomeenkin. Hyönteistalouden testaustiloja ei ole kuitenkaan juurikaan tarjolla. Käyttämällä tutkimus- ja kehityspalvelujamme saat käyttöösi testausympäristön, asiantuntijat ja analyysilaboratorion palvelut.ToimeksiantoSopimuksen mukaanSiimekselä, TiinaSiimekselä, TiinaKoulutus
Kehittäminen
Lue lisää
Johtamisen valmennukset yrityksilleJohtamisen ja esihenkilötyön kehittämiseen keskittyvissä valmennuksissa räätälöimme yrityksenne tarpeisiin koulutuksia ja valmennuksia liiketoiminnan johtamisen, uudistumiskyvyn johtamisen, lähi­johtamisen ja henkilöstö­resurssien johtamisen osa-alueilta. Valmennukset voidaan toteuttaa virtuaalisesti tai fyysisesti esimerkiksi yrityksenne tai JAMKin tiloissa.ToimeksiantoSopimuksen mukaanSaarisilta, Jaana
Svärd, Erica
Saarisilta, Jaana
Svärd, Erica
Koulutus
Kehittäminen
Lue lisää
Johtoryhmätyö oppimisen ja yhteisöllisyyden edistäjänäJohtoryhmä on organisaation sydän. Sen toimivuus mahdollistaa koko työyhteisön toimivuuden. Johtoryhmä rakentaa parhaimmillaan kokonaisvaltaisesti oppivaa ja tulevaisuutta kohti tähtäävää toimintakulttuuria.ToimeksiantoSopimuksen mukaanKalavainen, Jari
Hyyryläinen, Ari
Kalavainen, Jari
Hyyryläinen, Ari
Koulutus
Kehittäminen
Lue lisää
Konsultatiivinen työoteMiksi kysyminen on tärkeämpää kuin vastaaminen? Kuinka voin tukea työyhteisössä yksilöiden oppimista? Miten synnytetään yhteinen ymmärrys asiakkaiden ja yhteistyöverkostojen kanssa?ToimeksiantoSopimuksen mukaanKalavainen, Jari
Hyyryläinen, Ari
Kalavainen, Jari
Hyyryläinen, Ari
Koulutus
Kehittäminen
Lue lisää
Koulutusjärjestelmä- ja työnhakutaidotKokonaisuus suunnitellaan tilaavan yrityksen kanssa yhteistyössä vahvistamaan henkilökunnan koulutusjärjestelmän ja työnhakutaitojen tuntemusta ja osaamista. Aihealueina mm. muuttuva työ ja työelämä, koulutusjärjestelmämuutokset ja osatyökykyisyys.ToimeksiantoSopimuksen mukaanPeltola, SannaPeltola, SannaKoulutus
Kehittäminen
Lue lisää
Vertaispaja työpajanaKaipaatko keskusteluja sinua pohdituttavista teemoista kollegojen kanssa? Haluatko jakaa omia kokemuksiasi, kehittää hyviä toimintatapoja ja omaa osaamistasi? Vertaispajan luottamuksellinen ilmapiiri ja toista kunnioittava keskustelu auttavat eteenpäin.
Vertaispajassa lisätään hyvinvointia jakamalla kokemuksia sekä kehittämällä hyviä toimintatapoja toisilta oppien.

Työskentely on vastavuoroista ja luottamuksellista ja se etenee osallistujien esiin nostamien teemojen kautta. Työskentely perustuu tasavertaisuuteen ja ajatukseen, että kaikilla on annettavaa toisilleen. Vertaispajassa voidaan jakaa, kuunnella, ideoida ja ”tuulettaa” luottamuksellisessa ilmapiirissä. Ryhmä kootaan työyhteisön tai useamman työyhteisön samassa tehtävässä toimivista tai yhteistyötä tekevistä asiantuntijoista.
ToimeksiantoSopimuksen mukaanSiitari, Maija-LiisaSiitari, Maija-LiisaKoulutus
Kehittäminen
Lue lisää
BetonintestauspalvelutJamkin rakennuslaboratorio T029 on FINAS-akkreditointipalvelun standardin (EN 17025) mukaisesti akkreditoitu testauslaboratorio, josta saat monipuoliset betonin ja betonituotteiden testaus- ja analysointipalvelut.
Laboratoriossamme testit tehdään jokaisen asiakkaan tarpeet huomioiden. Asiakkaamme voivat seurata testauksia ja tuloksia reaaliaikaisesti ja raportointi tapahtuu nopeasti.
ToimeksiantoHinta määräytyy tapauskohtaisestiRinta-Aho, Juhani
Komulainen, Jani
Rinta-Aho, Juhani
Komulainen, Jani
Tuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
Kemian tuotekehityspalvelutKemian tuotekehityspalveluitamme palvelee monipuolinen kemian laboratorio. Laaja laitekantamme mahdollistaa erilaiset ja vaativatkin laboratoriotestaukset ja -tutkimukset. Palvelumme soveltuvat sekä yritysten että erilaisten projektien tutkimus- ja kehitystyöhön. Tarjoamme käyttöösi sekä teoreettista osaamista että soveltavaa asiantuntijuutta.ToimeksiantoHinta määräytyy tapauskohtaisestiTurunen, LeenaTurunen, LeenaTuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
Prototyyppien kehityspalvelutTarjoamme monipuolisen ympäristön niin tuotekehitykseen kuin uusien ideoiden testaamiseenkin. Tilamme, laitteemme ja osaamisemme ovat sekä yritysten että opiskelijoiden käytössä. Tuotekehitys- ja testausympäristömme, Protopaja, sijaitsee fyysisesti Rajakadun kampuksella muiden tekniikan alan laboratorioiden yhteydessä.Toimeksianto?Jokinen, OlliJokinen, OlliTuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
Yritysvalmennukset, koulutuspalvelut ja kurssit yrityksilleTarjoamme laaja-alaista koulutusta ja kursseja yritysten työntekijöille. Koulutuspalveluista löytyy kursseja myynnistä, markkinoinnista ja viestinnästä, HR:stä ja johtamisesta, palvelumuotoilusta sekä digitaalisista ratkaisuista.
Klaus Lüttjohann Lue lisää
Markkinatutkimukset liiketoiminnan kehittämiseenTarjoamme tutkimusratkaisuja ideointivaiheesta toteutukseen – tuotteiden ja palveluiden myynnin kehittämiseen ja markkinointiin.Petteri Ohtonen Lue lisää
Tapahtumat à la Haaga-Helia EventsTapahtumien suunnittelu ja järjestäminen saattaa olla haasteellista: valintoja, yksityiskohtia ja aikataulutusta. Ehkäpä haluat toteuttaa mieleenjäävän ja ainutlaatuisen tapahtuman, mutta ideat ovat vähissä? Events by Haaga-Helia tarjoaa kokonaisvaltaisia tapahtumanjärjestämispalveluita sekä monipuolisia lisäpalveluita kuten tiloja, tarjoiluja ja henkilökuntaa.Monika Birkle Lue lisää
Workshops (mini-SPRINT)Ad hoc utgående från behov
Möjlighet till brainstorming/ benchmarking ​

engagemang eller uttalat behov​
Lokalt vs. On-lineFöretagsekonomiFöretagande
FörändringslabbetFör SMEs​
en plattform som för en vidare mot grön omställning​
FöretagsekonomiFöretagande
permakultur och regenerativ odling, Diet for a Green Planet, Natural Fibersföretagare, omställare,proffs inom HoReCa osvBioekonomiFöretagande
WorkshopsMatcha företag som erbjuder hälsovårdstjänster och företag som tillverkar produkter till hälsovården
Privata företag som erbjuder social- och hälsovårdstjänster​ Välfärdsområden?​
Företag som tillverkar produkter för social- och hälsovården (hälsoteknologi)
Hälsa och välfärdFöretagande
Konferens om hållbar utveckling inom social- och hälsovårdenAtt lära sig om hållbar utveckling inom social- och hälsovårdenFöretagande
studerandeprojekt 4 till 5 studerandutredning/utveckling av någon del av verksamheten​ kring hållbar utveckling och cirkulär ekonomiVasa (eller ev. virtuellt)​KulturFöretagande

Muut palvelut ~ TIIVISTETTY

Palvelu nimiAjankohta / toteutusKustannusSisältääLinkki palvelun sivustolle
Future FactoryToimeksianto?Kehittämishaaste
Opiskelijaprojekti
Lue lisää
BioPaavo Pro: Hackathon-innovaatiokilpailuHackathon
Kiertotalous
Biotalous
Kehittämishaaste
Lue lisää
DataSpaceHackathon12.1.2023 - 28.3.2023Sopimuksen mukaanHackathon
Kiertotalous
Biotalous
Kehittämishaaste
Lue lisää
GasumHackathon24.1.2023 - 19.4.2023Sopimuksen mukaanHackathon
Kiertotalous
Biotalous
Kehittämishaaste
Lue lisää
Biotalouden koulutuspalvelut: energia-alaToimeksiantoSopimuksen mukaanAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Uusien innovaatioiden testausToimeksiantoSopimuksen mukaanTuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
Lämmityskattiloiden tyyppitestaus ja tuotekehitysToimeksiantoSopimuksen mukaanTuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
Vesiosuuskuntien varautumissuunnitelmatToimeksiantoSopimuksen mukaanAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Vesiensuojelu- ja kunnostussuunnitelmatToimeksiantoSopimuksen mukaanAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Kiinteistökohtainen jätevesineuvontaToimeksiantoSopimuksen mukaanAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Automaattinen vedenlaadun mittausToimeksiantoSopimuksen mukaanAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Analyysilaboratorio, prosessiseurantaToimeksiantoSopimuksen mukaanAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Analyysilaboratorio, kiinteät polttoaineetToimeksiantoSopimuksen mukaanTuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
PäästömittauspalvelutToimeksiantoSopimuksen mukaanAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Kiinteiden biopolttoaineiden ja biomassojen käsittely- ja käyttökokeetToimeksiantoSopimuksen mukaanTuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
VesinäytteenottoToimeksiantoSopimuksen mukaanAsiantuntijapalvelu Lue lisää
KosteikkosuunnitteluToimeksiantoSopimuksen mukaanAsiantuntijapalvelu Lue lisää
Esihenkilötyö vastuullisuuden ja tavoitteellisuuden tukemisessaToimeksiantoSopimuksen mukaanKoulutus
Kehittäminen
Lue lisää
GOPP-työpajaToimeksiantoAlk. 1260 euroa/päivä (+alv. 24%)Koulutus
Kehittäminen
Lue lisää
Hyönteistalouden tutkimus, kehitys ja koulutusToimeksiantoSopimuksen mukaanKoulutus
Kehittäminen
Lue lisää
Johtamisen valmennukset yrityksilleToimeksiantoSopimuksen mukaanKoulutus
Kehittäminen
Lue lisää
Johtoryhmätyö oppimisen ja yhteisöllisyyden edistäjänäToimeksiantoSopimuksen mukaanKoulutus
Kehittäminen
Lue lisää
Konsultatiivinen työoteToimeksiantoSopimuksen mukaanKoulutus
Kehittäminen
Lue lisää
Koulutusjärjestelmä- ja työnhakutaidotToimeksiantoSopimuksen mukaanKoulutus
Kehittäminen
Lue lisää
Vertaispaja työpajanaToimeksiantoSopimuksen mukaanKoulutus
Kehittäminen
Lue lisää
BetonintestauspalvelutToimeksiantoHinta määräytyy tapauskohtaisestiTuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
Kemian tuotekehityspalvelutToimeksiantoHinta määräytyy tapauskohtaisestiTuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
Prototyyppien kehityspalvelutToimeksianto?Tuotekehitys
Testaus
Analysointi
Lue lisää
Yritysvalmennukset, koulutuspalvelut ja kurssit yrityksille Lue lisää
Markkinatutkimukset liiketoiminnan kehittämiseen Lue lisää
Tapahtumat à la Haaga-Helia Events Lue lisää
Workshops (mini-SPRINT)Lokalt vs. On-lineFöretagande
FörändringslabbetFöretagande
permakultur och regenerativ odling, Diet for a Green Planet, Natural FibersFöretagande
WorkshopsFöretagande
Konferens om hållbar utveckling inom social- och hälsovårdenFöretagande
studerandeprojekt 4 till 5 studerandVasa (eller ev. virtuellt)​Företagande

campusonline.fi

tarjoaa tällä hetkellä kootusti erilaisia ammattikorkeakoulujen koulutuksia kiertotalouden edistämiseen verkko-osoitteessa:

CIRCWASTE-hanke

kokoaa yhteen korkeakoulujen ilmoittamia kiertotalousopintoja verkko-osoitteessa, josta pääsee suoraan korkeakoulun omille sivuille kiinnostavaa opintoa klikattaessa

TAPAHTUMIEN KOKEILU ÄLÄ POISTA T NITA

Alla olevat kortit tallennettu varmuudeksi talteen

Innovoi kiertotaloutta ja kestävää tulevaisuutta


Opintojaksolla innovoidaan ja kehitetään ratkaisuja yrityksen antamiin kiertotaloushaasteisiin monialaisissa ryhmissä. Tavoitteena on kehittää kestävää tulevaisuutta ja ilmastopositiivista liiketoimintaa.

Opintopisteet: 5op

Ajankohta: 27.3.2023 -19.5.2023

Ilmoittautuminen:
8.12.2022 9:00 - 6.2.2023

Lisätiedot: avoinamk@haaga-helia.fi

Kurssille

Kiertotalous ja ilmasto liiketoimintamahdollisuutena


Kiertotalouden osaamista tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Uudenlainen, kestävä liiketoiminta on merkittävä mm. ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen vähentäjä. Tule kehittämään omaa osaamistasi siitä, miten yritykset voivat tehdä vastuullisia ilmastotoimia ja hyödyntää kiertotaloutta ja sen liiketoimintamalleja, Opintojakson jälkeen ymmärrät, mikä on yrityksen ja sen asiantuntijoiden rooli ilmastotoimissa ja siirryttäessä kohti kiertotaloutta.

Opintopisteet: 5op

Ajankohta: 16.1.2023 - 17.3.2023

Ilmoittautuminen:
8.12.2022 9:00 - 20.3.2023

Lisätiedot: avoinamk@haaga-helia.fi

Kurssille

Asiakasymmärrys ja markkinointi


Opintojaksolla käsitellään seuraavia teemoja:
- markkinoinnin peruskäsitteet
- markkinoinnin kehittyminen ja sen merkitys yritykselle
- kuluttajakäyttäytymisen ja asiakkaisiin liittyvän tiedon yhdistäminen asiakasprofiilien rakentamisessa (asiakasymmärrys)
- markkinoinnin kilpailukeinot 4p:stä ( tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä) laajennettuun 7 p:hen (henkilöstö, asiakaspalvelu sekä prosessit )
- brändin merkitys kilpailuetuna
- vastuullisuus ja kansainvälisyys markkinoinnissa

Opintopisteet: 5op

Ajankohta: 16.1.2023 - 19.5.2023

Ilmoittautuminen:
8.12.2022 9:00 - 7.4.2023

Lisätiedot: avoinamk@haaga-helia.fi

Kurssille

ICT-valmiudet


Tietotekniikan ympäristövaikutuksia.

opintopisteet: 5op

Kurssille

Valmistustekniikka


Omaat kyvyn kehittää ja suunnitella tuotannon prosesseja ja järejstelmiä, joihin voi kuulua terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön, tekniikkaan ja talouteen liittyviä rajoituksia.

Opintopisteet: 5op


Kurssille

3D-mallinnus


Ymmärrät, että kustannukset syntyvät jo mallinnus- ja suunnitteluvaiheessa.

Opintopisteet: 5op


Kurssille