Kiertotalousakatemian logo

KIERTOTALOUSAKATEMIA

Koska tulevaisuus on kiertoa

Kiertotalousakatemia on korkeakoulupohjainen kiertotalouden osaamiskeskus, joka auttaa yrityksiä menestymään vihreässä siirtymässä uusien ja innovatiivisten liiketoimintamallien avulla.

Tiesitkö, että kiertotalouden liiketoimintamallit voivat kasvattaa liiketoiminnan tuoton jopa seitsenkertaiseksi perinteisiin liiketoimintamalleihin verrattuna? Kestävä kehitys on nopeasti kasvava ala ja kilpailuetu, joka kannattaa omaksua mahdollisimman pian.

Kaipaatko asiantuntijan apua?

Anna asiantuntijoidemme auttaa sinut alkuun.
Kiertotalouden trendit
Kiertotalouden trendit ohjaavat markkinoita ja vaikuttavat tuotteiden kysyntään ja liikkuvuuteen.
Lue lisää
Kuluttajat vaativat vastuullisuutta
Accenturen vuonna 2019 toteuttamassa yli 6000 kuluttajalle tehdyssä kyselyssä jopa 81 % ilmoitti tulevaisuudessa ostavansa ympäristöystävällisempiä tuotteita. ”Yhä useampi kulutta-ja on valmis maksamaan enemmän ympäristöystävällisemmistä tuotteista, mikä vahvistaa yritysten tarpeita lisätä sitoutumista ympäristöystävälliseen liiketoimintaan” toteaa Jessica Lang Accenturelta.
Lue lisää
Vastuullinen sijoitustoiminta
Sijoittajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota yrityksen toiminnan yhteiskunnallisiin ja ympäristöllisiin vaikutuksiin. Esimerkiksi globaalissa Climate Action 100+ aloitteessa mukana olevat 700 sijoittajaorganisaatiota vaikuttavat yrityksissä, jotka vastaavat yli 80 % maailman teollisuuden päästöistä. Climate Action 100+ sijoittajien luoman paineen ansiosta 52 % kohdeyrityksistä on sitoutunut nollapäästötavoitteisiin. Suomalaisissa rahoituslähteissä trendi on samanlainen. Rahoituksen saamisen edellytyksenä arvioidaan usein kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita.
Lue lisää
Kiertotalouden mahdollistavien teknologioiden kehittyminen
Suomalaisten startup ja kasvuyritysten rahoituksesta yhä suurempi osa kohdistuu kestävän kehityksen mukaiseen teknologioiden kehittämiseen. Uusia teknologioita syntyy jatkuvasti, ja olemassa olevia kehitetään edelleen.
Lue lisää
Kestävään kehitykseen tähtäävän säätelyn voimistuminen
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (eng. Green Deal) edistää resurssien tehokasta käyttöä ja siirtymistä puhtaaseen kiertotalouteen. Vihreän kehityksen ohjelmassa käytetään monia ohjaus- ja kehityskeinoja, sääntelyä, standardointia, investointeja ja innovointia sekä kansainvälistä yhteistyötä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. EU:n tavoitteena on muuttaa sen talousalue kestävän tulevaisuuden takaamiseksi.
Lue lisää
Kiihtyvä ilmastonmuutos
Euroopan unioni ja Suomi sen mukana on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 45 % vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi EU päivittää lainsäädäntöään ja siten ohjaa yritys-toimintaa kohti kiertotaloutta.
Lue lisää
Previous slide
Next slide
Kiertotalousakatemia tukee yrityksiä vihreässä siirtymässä.

Seuraa somessa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu - Kiertotalousakatemia
Novia ammattikorkeakoulu